Heechleararen: Frysk fertsjinnet likefolle oandacht fan ûnderwiisminister as Nederlânsk

Press/Media: Other

Description

Fjouwer heechleararen Frysk oan Nederlânske universiteiten hawwe minister Van Engelshoven moandei yn in iepen brief frege om it Frysk in lykweardige posysje te jaan yn de beliedsfoarming by it ministearje fan Underwiis

Period28 Jan 2020

Media contributions

1

Media contributions