It Sealterfrysk grammatikateam kriget stipe út Japan

Press/Media: Research

Description

De beskriuwing fan it Sealterfrysk giet troch mei stipe út Japan. De Ingelskman dr. Stephen Laker wurket by de Kyushu University. Hy hat him by de ploech fan dr. Eric Hoekstra en Bouke Slofstra fan de Fryske Akademy yn Ljouwert oansletten. Hja skriuwe in Ingelsktalige grammatika fan it Sealterfrysk.

Period26 Jun 2023

Media coverage

1

Media coverage