Jongeren redders van de Friese taal

  • Lysbeth Jongbloed-Faber

Press/Media: Public Engagement Activities

Description

De Stifting slach by Warns organiseeerde de herdenking voor de 69ste keer. Rond de enorme zwerfkei aan de boorden van het IJsselmeer op het Rode Klif had zich een fors gezelschap verzameld. De leeftijd van de deelnemers lijkt ieder jaar toe te nemen. En juist van de jongeren wordt de komende jaren veel verwacht, zo maakte Lysbeth Jongbloed duidelijk. ,,Nije generaasjes kinne inomkear bringe foar it Frysk’’, betoogde de onderzoekster van de Fryske Akademy. ,,Skoallen yn Fryslân hawwe in wichtige rol foar de takomst fan it Frysk, sawol oangeande de hâlding foar it Frysk oer aswat de skriuwfeardigens oanbelanget.’’ Jongbloed heeft uitgebreid ondervan de WARNS Taal verbindt. Dat was zaterdag de kern van de jaarlijkse herdenking van de slag bijWarns. Voor jongeren is eenbelangrijke rolweggelegd. zocht hoe jongeren het Fries gebruiken op sociale media. Daaruit blijkt dat jongeren die meertalig voortgezet onderwijs volgen op sociale media zich vaker bedienen van hun ‘memmetaal’. Ook zijn ze positiever over de taal en hanteren ze ook vaker de taal als schrijftaal. Uit de Friese taalatlas van 2011 blijkt dat het Fries schriftelijk maar door een kleine groep wordt gebruikt. Slechts 12 procent van de inwoners ouder dan achttien jaar zegt de taal goed te kunnen schrijven. In het onderzoek van Jongbloed onder tieners van veertien tot negentien geeft 15 procent aan het Fries goed te kunnen schrijven. ,,It binne krekt dy faktoaren, dy’t fan grut belang binne foar in taalom ’e 21ste ieu te oerlibjen’’, aldus Jongbloed. ,,It útwreidzjen fan it tal meartalige skoallen yn Fryslân liket dêrom in hiel ferantwurde doel om op yn te setten foar de kommende jierren.’’ Friese Daarbij tekent de onderzoekster wel aan dat jongeren zich niet zo bekommeren om de spel- en grammaticaregels. ,,De measte jongeren skriuwe it Frysk fonologysk, dus sa’t se it hearre. Se staverje net goed of fine it net nedichomgoed staverje te kinnen.’’ Ook de beperkte woordenschat van de jongeren en het gebruik van Nederlandse varianten vanwoorden die in het Fries gewoon bestaan, zorgen op langere termijn wel voor een versimpeling van de taal. Hans Dijk, voorzitter van it Frysk Boun om Utens, vindt dat de Friese politiek zich niet langer achter notities over taal- en cultuurbeleid moet verschuilen, maar nu ook daadwerkelijk actie moet ondernemen. Taal is het fundament van iedere gemeenschap, zei hij. Als de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen, is de strijd die zich hier in 1345 heeft afgespeeld niet voor niets geweest, aldus Dijk.

Period29 Sep 2014

Media coverage

1

Media coverage

  • TitleJongeren redders van de Friese taal
    Media name/outletLeeuwarder Courant
    Duration/Length/SizeLjouwert
    Date29/09/2014
    PersonsLysbeth Jongbloed-Faber