KFG-Sieperda-sympoasium: UNESCO-erfgoed yn Fryslân: seine of lêst?

Press/Media: Other

Description

Op freed 17 maaie 2024 organisearret it Keninklik Frysk Genoatskip yn gearwurking mei Tresoar en de Fryske Akademy it folgjende KFG-Sieperda-sympoasium oer de fraach wat it ynhâldt om it UNESCO-logo fiere te meien.

Period22 Apr 2024

Media coverage

1

Media coverage

Seminar

TitleSieperda Symposium
LocationWTC, Leeuwarden, Netherlands
Period16 Dec 2016