Learlingen skriuwe Wiki-artikels oer Fryske froulju: "Sa drage wy ús stientsje by"

Press/Media: Public Engagement Activities

Description

In soad minsken brûke it, Wikipedia. It is in fergees tagonklike online ensyklopedy dêr'tst oer allerhande saken ynformaasje fine kinst. Fierwei de measte ynformaasje dy't derop stiet, is net yn it Frysk en giet oer manlju. En dat moat oars, fine se yn Drachten.

Period15 Feb 2023

Media coverage

1

Media coverage