‘Meer Fries op internet dankzij meertalig scholen’

Press/Media: Public Engagement Activities

Description

WARNS Jongeren die meertalig voortgezet onderwijs volgen, gebruiken
meer de Friese taal op sociale media. Dat zei Lysbeth Jongbloed, onderzoeker van de Fryske Akademy, zaterdagmiddag
tijdens de herdenking van de Slach by Warns op it Reaklif.

,,Jongeren binne positiver oer it Frysk en harren kompetinsjes op it mêd fan Frysk skriuwen lizze ek heger.”

Volgens Jongbloed zijn juist deze factoren van groot belang voor het behoud van de Friese taal. Het aantal meertalige scholen zou volgens de onderzoekster dan ook moeten worden uitgebreid.

Period27 Sep 2014

Media coverage

1

Media coverage