Noordoosthoek wil ondanks krimp economisch groeien

  Press/Media: Expert Comment

  Description

  Krimpgemeenten willen rijksgeld om nieuwe banen te creëren

  Aan ambities ontbreekt het niet in Noordoost-Fryslân. Ondanks de bevolkingskrimp wil de regio dat het totale inkomen over acht jaar vierhonderd miljoen hoger is dan de huidige 2,3 miljard. Die stijging moet worden gehaald door 1300 nieuwe voltijdsbanen te creëren. De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland en Tytsjerksteradiel hebben deze doelstelling en nog een aantal andere doelen vastgelegd in een zogenoemde versnellingsagenda, die gisteren werd gepresenteerd op scheepswerf Barkmeijer in Stroobos. Om de groei in geld en banen te realiseren, moet het arbeidspotentieel in de regio zo goed mogelijk worden gebruikt. Dat kan door het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt, door werklozen aan het werk te krijgen en door jongeren werk op niveau aan te bieden. Dat dit laatste geen simpele opgave is, ervaart commercieel directeur Hans Veraart van Barkmeijer. Hij heeft zo’n zestig personeelsleden die een hoogwaardige opleiding hebben gehad. Een groot deel van zijn personeel loopt tegen de zestig. ,,De meeste mensen werken hier al vanaf hun vijftiende. Die zijn nu lichamelijk behoorlijk op, maar moeten door de hogere pensioenleeftijd langer doorwerken. Tegelijk kunnen er nu minder jongeren bij mij aan de slag met het risico dat ze naar elders vertrek- Als ik naar mijn situatie kijk dan zou een VUT 2.0-regeling een uitkomst zijn ken. Als ik naar mijn situatie kijk, en die is in deze regio niet uniek, dan zou een VUT 2.0-regeling een uitkomst zijn.” Volgens Marijn Molema van de Fryske Akademy, die voor de versnellingsagenda de sterke onderdelen van de regio in kaart heeft gebracht, moet aan jongeren meer carrièreperspectief worden geboden. ,,In de bouw- en metaalsector, van oudsher toch een van de sterke sectoren in deze regio, is de instroom respectievelijk gedaald en gelijk gebleven. Dat is niet zo gek, omdat zeker de bouw door de crisis een slechte naam heeft gekregen met weinig zicht op vast werk. Door een opleidingsprogramma met baangarantie aan te bieden, kun je bijvoorbeeld dat perspectief veranderen en jongeren in de regio vasthouden. Landelliijjk projjectt De versnellingsagenda is de Friese bijdrage aan het landelijke project Proeftuin Maak Verschil. Noordoost- Fryslân doet daaraan mee met vijf andere regio’s. Met het project wil de overheid kijken hoe samenwerkingsverbanden regionale economische groei kan stimuleren. Burgemeester Marga Waanders (Dongeradeel) biedt maandag de agenda aan op de slotbijeenkomst van de Proeftuin in Den Haag. Deze gaat vergezeld van een ‘regiodeal’, waarin gemeenten, de provincie en het rijk beloven de agenda samen handen en voeten te geven. De betrokken gemeenten denken dat ze met hun aanpak een goede bijdrage kunnen leveren aan regionale ontwikkelingen elders in Nederland. Maar om hun doelen te realiseren is zo’n zes miljoen euro per jaar nodig. Burgemeester Gerben Gerbrandy (Achtkarspelen) zei dat het hoog tijd wordt dat de landelijke overheid met geld over de brug komt voor de krimpregio’s. Hij wees erop dat het rijk in vijf jaar 350 miljoen euro heeft geïnvesteerd in achterstandswijken in steden. ,,Dêr wenje 800.000 minsken, dat betsjut mear as fjouwerhûndert euro per ynwenner. Yn de krimpregio’s wenje 1,3 miljoen minsken. Mar dêr is oant no ta tsien euro per ynwenner hinne gien. Der is dus noch in hiele slach te meitsjen.”

  Period24 Mar 2017

  Media coverage

  1

  Media coverage

  • TitleNoordoosthoek wil ondanks krimp economisch groeien
   Media name/outletFriesch Dagblad
   Date24/03/2017
   Producer/AuthorTheo Klein
   PersonsMarijn Molema