Opnamen fan it Plautdietsch yn Siberië op ynternet set

Press/Media: Research

Description

Yn in fjildwurkekspedysje yn 1991 en 1992 wie senior ûndersiker dr. Tjeerd de Graaf fan Mercator yn de saneamde Dútske Regio (Nemetsky Rayon) yn de Russyske Federaasje yn it súdwesten fan Sibearië op de grins mei Kazachstan, dêr’t in soad menisten wennen.

Period25 Mar 2024

Media coverage

1

Media coverage