Polityk mist fisy by rêdingsplan Fryske Akademy

Press/Media: Other

Description

De measte politike partijen yn Provinsjale Steaten stypje it útstel fan deputearre Avine Fokkens om de Fryske Akademy ekstra jild te jaan. Mar yn ruil wolle se wol witte wat der mei dat jild bart en wat de fisy fan it wittenskiplik ynstitút is op de takomst.

Period12 Dec 2019

Media coverage

1

Media coverage