Raadselachtige claim op Piet-lied

Press/Media: Expert Comment

Description

Raadselachtige claim op Piet-lied

Totaal onthutst is ze, zegt Joke van der Ven. De Groningse is ervan overtuigd dat ze de enige, rechtmatige auteur is van het Sinterklaasliedje Zwarte Piet ging uit fietsen. Van der Ven schreef het liedje in 1973 en wil nu de auteursrechten claimen. Maar wat blijkt? De Friese variant van het versje bestaat al veel langer. Van der Ven (nu directeur van tekstbedrijf Brief op bestelling) schreef het eerste couplet van het liedje samen met een collega in een klaslokaal op de Christelijk Nationaal School in Mijdrecht Ze weet het zeker . .,Woord voor woord, zin voor zin. In alle zuiverheid kan ik zeggen dat ik héél zeker weet dat wij dat liedje zelfbedacht hebben." De letterlijke tekst van de schooljuffen is: 'Zwarte Piet ging uit fietsen / toen klapte zijn band / Toen moest hij gaan lopen / met zijn fiets aan de hand / Hij ging naar een dorpje en zei tegen de smid / Ik geloof dat er in m'n achterband een pepernootje zit.' Als melodielijn kiezen ze 'Zie ginds komt de stoomboot'. Haar aanspraak op het creatieve eigendom van het fleurige versje haalt de publiciteit. En daarmee komt een golfreacties op gang, vooral van mensen die de Friese versie, Swarte Pyt soe út fytsen, nog uit hun jeugd van voor de jaren zeventig kennen. Bij de Fryske Akademy kennen ze het liedje ook goed . .,Ik wit dat ik it fan us mem leard ha, en dy wie fan 1922", zegt taalkundigePieter Duijff. .,En hjir sit in nustje kollega's dy't it ek al fan folle earder kinne." De taalkundige noemt de kwestie “hiel nijsgjirrich." . “Wy witte it ek fan mearkes en sprekwurden: op orale tradysjes kinst net tidigje." In een kinderrubriek in de Leeuwarder Courant van 27 maart 1954 staat bovendien dit overschrijfversje: 'Baes Klomp soe te fytsen / Doe barstte syn bân / Hy moast doe wol rinne / Mei 't fytske oan de hän / Hy gie nei de buorren / En sei tsjin de smid / Ik !eau dat der yn myn bân in lyts spikergatsje sit.' “Het is bizar", concludeert Joke van der Ven. Om helderheid, vooral ook voor zichzelf, te scheppen, heeft ze contact opgenomen met de hoogleraren psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Geheugenspecialist Douwe Draaisma verdiept zich in de zaak . “Ik hecht veel waarde aan zijn oordeel. Ze hebben me al wel verteld dat het onbewuste heel bijzonder werkt. Misschien hebben mijn collega (zij is overleden, red.) of ik het Friese liedje toch ooit ergens gehoord. Ik kan het me alleen nauwelijks voorstellen, want ik had in die tijd geen band met het Noorden. Maar ik wacht even met die claim.”

Period03 Dec 2015

Media coverage

1

Media coverage

 • TitleRaadselachtige claim op Piet-lied
  Media name/outletLeeuwarder Courant
  Duration/Length/SizeLjouwert
  Date03/12/2015
  Producer/AuthorRixt Oenema
  PersonsP. Duijff