Wêrom is it wurd 'kryst' in Fryske taalflater?

Press/Media: Expert Comment

Description

It kin samar de grutste taalflater wêze dy't op dit stuit yn in soad krystkaarten stiet: it wurd 'kryst'. Want eins hearre je net los 'kryst' te sizzen, mar 'krystdagen' of 'krysttiid'. Leksikograaf Hindrik Sijens fan de Fryske Akademy leit út hoe't dat kin.

Period19 Dec 2019

Media coverage

1

Media coverage