• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Netherlands

  • Netherlands

Activities

Goederenbeheer van de abdij Werden in Münsters Friesland

P.N. Noomen (Speaker)

14 Jan 1983

Activity: Talk or presentationAcademic

De Vrije Fries (Journal)

J.A. Mol (Editor)

01 Jan 198731 Dec 1996

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

Ter gelegenheid van het verschijnen van het eerste deel van de Kadastrale en Prekadastrale atlas fan Fryslân, Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harlingen

J.A. Mol (Organiser)

09 Apr 198810 May 1988

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Ter gelegenheid van het verschijnen van het eerste deel van de Kadastrale en Prekadastrale atlas fan Fryslân, Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harlingen

P.N. Noomen (Organiser)

09 Apr 198810 May 1988

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Ter gelegenheid van het verschijnen van het eerste deel van de Kadastrale en Prekadastrale atlas fan Fryslân, Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harlingen

J.A. Mol (Organiser), , P.N. Noomen (Organiser), & J.H.P. van der Vaart (Organiser)

09 Apr 198810 May 1988

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

De oorsprong van de Friese adel

P.N. Noomen (Speaker)

13 Oct 1989

Activity: Talk or presentationAcademic

De Vrije Fries (Journal)

Ph.H. Breuker (Editor), , J.A. Mol (Editor), , P.N. Noomen (Editor), & H. Spanninga (Editor)

01 Jan 199131 Dec 1991

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

Toelichting van de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van Eestrum

P.N. Noomen (Speaker)

23 Mar 1991

Activity: Talk or presentationAcademic

Wynaldum vanuit mediaevistisch perspectief

P.N. Noomen (Speaker)

01 Feb 1991

Activity: Talk or presentationAcademic

De Vrije Fries (Journal)

P.N. Noomen (Editor)

01 Jan 199231 Dec 1996

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

Leeuwarder Historische Reeks (Journal)

P.N. Noomen (Editor)

01 Jan 199231 Dec 1996

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

De Vrije Fries (Journal)

Ph.H. Breuker (Editor), , J.A. Mol (Editor), & H. Spanninga (Editor)

01 Jan 199331 Dec 1993

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

Machtsstructuren en parochiewezen in Westergo

P.N. Noomen (Speaker)

23 Apr 1993

Activity: Talk or presentationAcademic

File

De Vrije Fries (Journal)

G.T. Jensma (Editor)

01 Jan 199431 Dec 2012

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

De Ordelen van de Etstoel van Drenthe als historische bron

P.N. Noomen (Speaker)

29 Jun 1994

Activity: Talk or presentationAcademic

File

Einige Bemerkungen zur Lage der friesischsprachigen Minderheit in den Niederlanden

P. Hemminga (Speaker)

08 Mar 1996

Activity: Talk or presentationAcademic

Midfryske sprekwurdsamlingen yn 'e sprekwurdlike tradysje

F.J. van der Kuip (Speaker)

25 Oct 1996

Activity: Talk or presentationAcademic

De skoalmasters fan Sannes

Peter van der Meer (Speaker)

11 Jan 1997

Activity: Talk or presentationSocietal

Some Remarks on the Position of the Frisian Language

P. Hemminga (Speaker)

03 Jun 1998

Activity: Talk or presentationAcademic

Regional Languages and Political Opportunities

P. Hemminga (Speaker)

11 Sep 1998

Activity: Talk or presentationAcademic

Oer betsjutting en taal fan de lokale omrop

P. Hemminga (Speaker)

28 Oct 1998

Activity: Talk or presentationAcademic

Een allochtoon op de Onstaborg: Arij de Graaff van Onstaborgh (1729-1788)

P.N. Noomen (Speaker)

04 Nov 1999

Activity: Talk or presentationSocietal

'Fryslân 500' of de verloren eer van Juffrouw IJsselstein. Een feest in bestuurskundig perspectief

P. Hemminga (Speaker)

18 Mar 1999

Activity: Talk or presentationSocietal

File

Gewalste platte producten en het Stellingwerfs: een grensgeval?

P. Hemminga (Speaker)

24 Oct 2000

Activity: Talk or presentationSocietal

Beliedsfoarming oangeande it Frysk: analyze en strategy

P. Hemminga (Speaker)

27 Oct 2000

Activity: Talk or presentationAcademic

Hallo, Hallo, hier ist der Radiomann... Einige Bemerkungen betreffende Lokalrundfunk und Sprache

P. Hemminga (Speaker)

01 Dec 2000

Activity: Talk or presentationSocietal

SIGNUM: nieuwsbrief (Journal)

P.N. Noomen (Editor)

01 Jan 200031 Dec 2000

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

Hûs, tún en kat: in inkelde opmerking oer it taalbelied yn ynternasjonaal perspektyf

P. Hemminga (Speaker)

11 Oct 2000

Activity: Talk or presentationAcademic

Trije generaasjes Hibma: boereboekhâlders yn 'e Lytse Bouhoeke yn de 18de ieu

Peter van der Meer (Speaker)

11 Nov 2000

Activity: Talk or presentationSocietal

De oudste kerkelijke indeling van het Münsterse aartsdiaconaat Frisia

P.N. Noomen (Speaker)

21 Apr 2001

Activity: Talk or presentationAcademic

Frisian Wanderings: About Tourism and Language

P. Hemminga (Speaker)

28 Apr 2001

Activity: Talk or presentationAcademic

In bestjoerlik Brekpunt

P. Hemminga (Speaker)

10 Oct 2001

Activity: Talk or presentationSocietal

Boerenboekhoudingen in Friesland: een voorbeeld uit de achttiende eeuw

Peter van der Meer (Speaker)

09 Nov 2001

Activity: Talk or presentationAcademic

SIGNUM: nieuwsbrief (Journal)

P.N. Noomen (Editor)

01 Jan 200131 Dec 2001

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

The Fryske Nasjonale Partij: Frisian and Free in the Netherlands

P. Hemminga (Speaker)

14 Nov 2002

Activity: Talk or presentationAcademic

File

SIGNUM: nieuwsbrief (Journal)

P.N. Noomen (Editor)

01 Jan 200231 Dec 2002

Activity: Publication peer-review and editorial workEditorial activityAcademic

Some Remarks on Fryslân's Media Landscape

P. Hemminga (Speaker)

02 Aug 2002

Activity: Talk or presentationSocietal

Oer twataligens en taalbelied

P. Hemminga (Speaker)

29 Oct 2002

Activity: Talk or presentationSocietal

Regio en nationalisme. Over het nationalisme van drie Friese bewegingsorganisaties

P. Hemminga (Speaker)

31 May 2002

Activity: Talk or presentationAcademic

File

Leefregels van middeleeuwse Friese hoofdelingen

J.A. Nijdam (Speaker)

10 Oct 2003

Activity: Talk or presentationAcademic

De wurdskat fan de Aldfryske boeteregisters: ta in metodology?

J.A. Nijdam (Speaker)

29 Mar 2003

Activity: Talk or presentationAcademic

Gysbert Japix en het spreekwoord

F.J. van der Kuip (Speaker)

29 Aug 2003

Activity: Talk or presentationAcademic