• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Netherlands

  • Netherlands

Activities

(Foar)útsjen nei ...: de yntegrearre taaldatabank fan it Frysk

A.P. Versloot (Speaker)

23 Jan 2008

Activity: Talk or presentationSocietal

#Frysk op sociale media in a nutshell

Lysbeth Jongbloed-Faber (Speaker)

15 Jun 2018

Activity: Talk or presentationAcademic

+ coronal consonant in Frisian simplex words: orthography or phonology?

W. Visser (Speaker)

19 May 2016

Activity: Talk or presentationAcademic

10de Dei fan de Fryske Taalkunde 2019

E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), , S. Dyk (Organiser), , A.A. Merkuur (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

25 Oct 2019

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

10th Workshop ADGN-WDNG

A.M. Molema (Organiser)

22 Feb 201823 Feb 2018

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

13de Streektaalconferentie 2018 - Stichting Nederlandse Dialecten: De (ûn)sin fan taal-en dialektpromoasje

Hans Van de Velde (Organiser), & L. Jongbloed-Faber (Organiser)

08 Jun 2018

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

13th International Conference of the Association for Low Country Studies

R. Salverda (Chair)

08 Nov 2019

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

13th International Conference on Language and Society ( ICLASP), Leeuwarden, The Netherlands

C. van der Meer (Organiser)

20 Jun 201223 Jun 2012

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

14de Euralex International Congress

W. Visser (Speaker)

04 Sep 2009

Activity: Talk or presentationSocietal

18e Frysk Filologkongres van de Fryske Akademy, Leeuwarden

P.Y.J. Boersma (Organiser), , G.T. Jensma (Organiser), & R. Salverda (Organiser)

10 Dec 200812 Dec 2008

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

18th Euralex International Congress

J. Spoelstra (Participant)

17 Jul 201821 Jul 2018

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

18th Euralex International Congress

A. Dykstra (Chair)

19 Jul 2018

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

19e Frysk Filologekongres van de Fryske Akademy, Leeuwarden

P.Y.J. Boersma (Organiser), , A.J. Brand (Organiser), , R.J. Jorna (Organiser), , R. Salverda (Organiser), , J. Spoelstra (Member of programme committee), & A.P. Versloot (Organiser)

13 Jun 201215 Jun 2012

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

19th International Congress of the Phonetic Sciences (Event)

Marjoleine Sloos (Peer reviewer / referee)

20182019

Activity: Publication peer-review and editorial workPublication peer-review

1st Conference on Frisian Humanities

C. van der Meer (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , J.A. Nijdam (Organiser), & Hans Van de Velde (Organiser)

23 Apr 201826 Apr 2018

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

1st Conference on Frisian Humanities (Event)

J.E. Dijkstra (Peer reviewer / referee)

23 Apr 201826 Apr 2018

Activity: Publication peer-review and editorial workPublication peer-review

1st Conference on Frisian Humanities (Event)

Marjoleine Sloos (Peer reviewer / referee)

2018

Activity: Publication peer-review and editorial workPublication peer-review

2012 ICLASP 13, Leeuwarden, Fryslân, The Netherlands

C. van der Meer (Speaker)

16 Jun 2010

Activity: Talk or presentationAcademic

File

20ste Frysk Filologekongres

F.J. van der Kuip (Chair)

10 Dec 2014

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

20ste Frysk Filologekongres

A.J. Brand (Organiser)

10 Dec 201412 Dec 2014

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

20ste Frysk Filologekongres

J. Spoelstra (Organiser), , A.J. Brand (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , C. van der Meer (Organiser), & W. Visser (Organiser)

10 Dec 201412 Dec 2014

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

25-Jierrich jubileum Argeologysk Wurkferbân, Ljouwert, Fryske Akademy

R. Salverda (Organiser)

06 Jun 2008

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

25th conference of the PECSRL, Leeuwarden & Terschelling

J.H.P. van der Vaart (Organiser), & A.J. Brand (Organiser)

19 Aug 201224 Aug 2012

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

34th TABU dag International linguistics conference, Groningen, Rijksuniversiteit Groningen

C. van der Meer (Organiser)

13 Jun 2013

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

35th ALAA (Applied Linguistics Association of Australia) Congress

D. Gorter (Organiser)

04 Jul 201007 Jul 2010

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

3de symposium van de werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy

A.J. Brand (Organiser)

28 Jan 2011

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

3e Dei fan 'e Fryske Letterkunde: Befrijing yn 'e Fryske literatuer

E. Hoekstra (Organiser), & Meindert Reitsma (Organiser)

06 Nov 2020

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

3th ReHi Workshop on Regions and regionalism

Marijn Molema (Participant)

30 Oct 201731 Oct 2017

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

40th Tabu-dag

Marlous Visser (Participant)

20 Jun 201921 Jun 2019

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

44ste Editorial Board Meeting, Leeuwarden

A.P. Versloot (Organiser)

23 Jun 201125 Jun 2011

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

4de symposium van de werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy, Leeuwarden

A.J. Brand (Organiser)

03 Feb 2012

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

4th RSA ReHi-workshop: An historical account of regional resilence

A.M. Molema (Organiser)

14 Jan 201816 Jan 2018

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

5de symposium van de werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy, Leeuwarden

A.J. Brand (Organiser)

31 Jan 2014

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

5th ReHi Workshop: A historical perspective on multi-level urban economic development policy

Marijn Molema (Chair)

29 Nov 201830 Nov 2018

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

6de symposium van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy

A.J. Brand (Organiser)

31 Jan 2015

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

7de symposium van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy

A.J. Brand (Organiser)

23 Jan 2016

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

8ste Symposium van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy

A.J. Brand (Organiser)

21 Jan 2017

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

9e Dei fan 'e Fryske Taalkunde / 9e Conference on Frisian Linguistics

W. Visser (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , S. Dyk (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

27 Oct 2017

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Aanbieding eerste exemplaar aan minister Plasterk, Leeuwarden, It Aljemint

P. Duijff (Organiser), & F.J. van der Kuip (Organiser)

19 Jan 2009

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Aandacht voor bijzondere boerderijtypen in Fryslân

J.H.P. van der Vaart (Speaker)

10 Feb 2010

Activity: Talk or presentationSocietal

Aanvalsplan Friese Taal en Cultuur

R. Salverda (Speaker)

29 Oct 2008

Activity: Talk or presentationSocietal

A bilingual threshold for enhanced executive functioning: Cognitive advantages in Frisian-Dutch bilingual children

Evelyn Bosma (Speaker)

20 May 201524 May 2015

Activity: Talk or presentationAcademic

A bottom-up history of EU regional policy

Bart Hoogeboom (Guest lecturer)

21 Nov 2017

Activity: Teaching/Examination/SupervisionTeaching activityAcademic

About Drystubble (Multatuli Max Havelaar)

R. Salverda (Speaker)

07 Nov 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

Academic Meeting, Leeuwarden

R. Salverda (Organiser)

20 Jun 2011

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Academic Meeting, Leeuwarden

R. Salverda (Organiser)

30 Jun 2009

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Achievements, On-going & Planned Activities

C. van der Meer (Speaker)

07 Oct 2015

Activity: Talk or presentationAcademic

A Comparison of the Legal Traditions on Injuries of Frisia and Kent

J.A. Nijdam (Speaker)

07 Jun 2014

Activity: Talk or presentationAcademic