• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Netherlands

  • Netherlands

Activities

Filter
Workshop, seminar

Arbeitskreis Geschichte Emsland Bentheim

Marijn Molema (Participant)

07 Nov 2014

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Reinerus Neuhusius: Geldzucht en godsvrucht

W. Bergsma (Organiser)

12 Dec 2014

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Akademydei Fryske Akademy, Leeuwarden

A.J. Brand (Organiser)

12 Sep 2014

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

HisGis Drenthe: techniek en gebruiksmogelijkheden

J.A. Mol (Organiser)

09 Dec 2014

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Eems-Dollardregio Historikertreffen

Marijn Molema (Organiser)

14 Nov 2014

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Gerbrandy en de biografie in de regionale geschiedschrijving

Marijn Molema (Organiser)

26 Nov 2014

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Avondbijeenkomst

A.J. Brand (Organiser)

27 Nov 2014

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

LOT summer school

Evelyn Bosma (Participant)

23 Jun 201427 Jun 2014

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Expertmeeting Drents Archief

Marijn Molema (Participant)

13 Jun 2014

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Cost Action Meeting ENeL

F.J. van der Kuip (Participant)

12 Feb 201513 Feb 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Wurdboek en maatskippij. Ofskiedssympoasium Anne Dykstra fan de Fryske Akademy

A.J. Brand (Organiser)

16 Jun 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Een toekomst voor Fryslân.

Marijn Molema (Organiser)

25 Feb 201511 Mar 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

20 Nov 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Autumn School 2015 Cultural Space: Science in a Regional Context

Marijn Molema (Organiser)

15 Oct 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Dei fan de Fryske Taalkunde 7

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

23 Oct 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

LOT summer school

Evelyn Bosma (Participant)

15 Jun 201519 Jun 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Do minority languages have added value?

Evelyn Bosma (Organiser)

30 Jan 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lezing Lânboukundich Wurkferbân Fryske Akademy

A.J. Brand (Organiser)

20 Mar 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Cost Action Meeting ENeL

F.J. van der Kuip (Participant)

13 Aug 201514 Aug 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Dag van de Brief

W. Bergsma (Organiser)

24 Apr 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lêzing Biologysk Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

24 Nov 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Seminar Open Learning in Minority Languages: Chances and Perspectives

Marit Bijlsma (Organiser), & C. van der Meer (Organiser)

07 Oct 201508 Oct 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

International expert seminar "Endangered languages and Digitalization of Education Material for Minority Languages"

C. van der Meer (Organiser)

24 Nov 201525 Nov 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Sixteenth Century Society & Conference

Hans Cools (Organiser)

23 Oct 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

PhD event KNAW

Evelyn Bosma (Participant)

11 Jun 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Presentatie voor leden van de Fryske Akademy, Leeuwarden/ Ljouwert

J.A. Nijdam (Organiser)

14 Mar 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lêzing Biologysk Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

04 Feb 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Symposium Marijke Meu, prinses in Fryslân

A.J. Brand (Organiser)

10 Apr 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Boekpresintaasje: De boer hij investeerde voort

Marijn Molema (Organiser)

30 Aug 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Akademydei Fryske Akademy, Leeuwarden

A.J. Brand (Organiser)

11 Sep 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Autumn School 2015 Cultural Space: Science in a Regional Context

Anne Merkuur (Organiser)

15 Oct 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

PhD-Lunch

Nika Stefan (Participant)

08 Mar 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Workshop Economische vitaliteit Noordoost-Fryslan

Marijn Molema (Organiser)

12 May 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Webinar Open Education: Promoting Diversity for European Languages-Consultation on policy recommendations

Marit Bijlsma (Organiser)

02 Nov 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Ledendag Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

A.J. Brand (Organiser)

12 Nov 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

04 Nov 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Akademydei Fryske Akademy, Leeuwarden

A.J. Brand (Organiser)

09 Sep 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Celebration of the Mother Language Day

C. van der Meer (Organiser)

20 Feb 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Dag van het Onderzoek 2016. Adel en soldaten in de vroegmoderne periode.

Hans Cools (Chair)

04 Mar 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Masterclass Language and Place

Lysbeth Jongbloed-Faber (Participant)

03 Nov 201604 Nov 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Auftakt Geschichtsnetzwerk. Netzwerk für grenzübergreifende Geschichte des Nordens der Niederlande und Nordwestdeutschlands

Marijn Molema (Organiser)

16 Mar 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

File

PhD Day (UCF)

Nika Stefan (Participant)

23 Feb 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

N.W. Posthumus Conference

Marijn Molema (Organiser)

28 May 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lêzing Biologysk Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

19 Apr 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lêzing Biologysk Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

23 Mar 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Officiële presentatie HISGIS Drenthe

J.A. Mol (Organiser)

22 May 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Boekpresentatie

A.J. Brand (Organiser)

22 Apr 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Jaarvergadering en congres Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

A.J. Brand (Organiser)

28 May 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lêzing Biologysk Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

22 Nov 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Mercator-SOAS-CIDLes expert seminar

C. van der Meer (Organiser)

09 Dec 201610 Dec 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic