• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Netherlands

  • Netherlands

Activities

Filter
Workshop, seminar

Lededei Fryske Akademy 2017

A.J. Brand (Organiser)

01 Apr 2017

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Tweede Symposium over het Maritiem Portal en de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland

A.J. Brand (Participant)

17 Mar 2017

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Workshop Middeleeuws Fries recht: ontsluiting, digitalisering, bestudering

J.A. Nijdam (Organiser)

20 Apr 2017

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

24 Nov 2017

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarSocietal

Cesare Beccaria’s Over misdaden en straffen. Studiemiddag over Europa, recht en strafrecht

C.H.L.I. Cools (Organiser), & Maria Forcellino (Organiser)

28 Nov 2017

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Stúdzjegearkomste lokale talen

Hans Van de Velde (Organiser)

07 Oct 2017

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

PhD-Lunch

Nika Stefan (Participant)

08 Mar 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Workshop Economische vitaliteit Noordoost-Fryslan

Marijn Molema (Organiser)

12 May 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Webinar Open Education: Promoting Diversity for European Languages-Consultation on policy recommendations

Marit Bijlsma (Organiser)

02 Nov 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Ledendag Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

A.J. Brand (Organiser)

12 Nov 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

04 Nov 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Akademydei Fryske Akademy, Leeuwarden

A.J. Brand (Organiser)

09 Sep 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Celebration of the Mother Language Day

C. van der Meer (Organiser)

20 Feb 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Dag van het Onderzoek 2016. Adel en soldaten in de vroegmoderne periode.

Hans Cools (Chair)

04 Mar 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Masterclass Language and Place

Lysbeth Jongbloed-Faber (Participant)

03 Nov 201604 Nov 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Auftakt Geschichtsnetzwerk. Netzwerk für grenzübergreifende Geschichte des Nordens der Niederlande und Nordwestdeutschlands

Marijn Molema (Organiser)

16 Mar 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

File

PhD Day (UCF)

Nika Stefan (Participant)

23 Feb 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

N.W. Posthumus Conference

Marijn Molema (Organiser)

28 May 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lêzing Biologysk Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

19 Apr 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lêzing Biologysk Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

23 Mar 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Officiële presentatie HISGIS Drenthe

J.A. Mol (Organiser)

22 May 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Boekpresentatie

A.J. Brand (Organiser)

22 Apr 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Jaarvergadering en congres Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

A.J. Brand (Organiser)

28 May 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lêzing Biologysk Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

22 Nov 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Mercator-SOAS-CIDLes expert seminar

C. van der Meer (Organiser)

09 Dec 201610 Dec 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

The effects of migration on the position of minority languages

Jorrit Huizinga (Organiser), & C. van der Meer (Organiser)

11 Nov 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lededei Fryske Akademy 2016

A.J. Brand (Organiser), & C.H.L.I. Cools (Organiser)

16 Apr 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Dei fan de Fryske Taalkunde 8

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

21 Oct 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Dei fan de Fryske letterkunde

E. Hoekstra (Organiser), & R. Salverda (Organiser)

07 Oct 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Atheme Consortium Meeting 2016

Evelyn Bosma (Participant)

15 Sep 201616 Sep 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

save the date: Gearkomste Kultuer, taal, ûnderwiis en sport

A.J. Brand (Participant)

26 Jan 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Eerste CLARIAH-dag 2016

A.J. Brand (Participant)

22 Jan 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Expertseminar Riddle of Literary Quality

A.J. Brand (Discussant)

16 Mar 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

26 Feb 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Speech Prosody 7

Marjoleine Sloos (Contributor)

03 Jun 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Mercator-SOAS-CIDLes expert seminar

Jorrit Huizinga (Organiser)

09 Dec 201610 Dec 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Sieperda Symposium

Marijn Molema (Organiser)

16 Dec 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Nieuwe perspectieven op migratiegeschiedenis in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland

Marijn Molema (Member of programme committee)

29 Aug 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Nieuwe perspectieven op migratiegeschiedenis in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland

Jorrit Jansen (Organiser)

29 Aug 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Friesland in de KNAW

Hans Cools (Organiser)

09 Sep 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Anéla Voorjaarsstudiedag

Lysbeth Jongbloed-Faber (Participant)

01 Jul 2016

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Cost Action Meeting ENeL

F.J. van der Kuip (Participant)

12 Feb 201513 Feb 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Wurdboek en maatskippij. Ofskiedssympoasium Anne Dykstra fan de Fryske Akademy

A.J. Brand (Organiser)

16 Jun 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Een toekomst voor Fryslân.

Marijn Molema (Organiser)

25 Feb 201511 Mar 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lezing landbouwmuseum georganiseerd door het Lânboukundich Wurkferbân

A.J. Brand (Organiser)

20 Nov 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Autumn School 2015 Cultural Space: Science in a Regional Context

Marijn Molema (Organiser)

15 Oct 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Dei fan de Fryske Taalkunde 7

S. Dyk (Organiser), , E. Hoekstra (Organiser), , W. Visser (Organiser), & R.H. Bremmer jr. (Organiser)

23 Oct 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

LOT summer school

Evelyn Bosma (Participant)

15 Jun 201519 Jun 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Do minority languages have added value?

Evelyn Bosma (Organiser)

30 Jan 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic

Lezing Lânboukundich Wurkferbân Fryske Akademy

A.J. Brand (Organiser)

20 Mar 2015

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarAcademic