• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Netherlands

  • Netherlands

Research Output

Filter
Book
2020

De takomst fan de frisistyk. Tradysje en fernijing

Bremmer jr., R. H. (ed.), Janssen, R. (ed.) & Vries, O. (ed.), 09 Jun 2020, Wijdemeer. 64 p. (Estrikken; vol. 112)

Research output: Book/ReportBookScientific

2019

Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd

Mol, J. A. (ed.), Cools, C. H. L. I. (ed.), Van Berkel, K. (ed.) & Janssen, L., 14 Jun 2019, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 330 p. (Fryske Akademy; vol. 1115)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Migrationsgeschichte in Nordwestdeutschland und den nördlichen Niederlanden. Quellen, Handreichungen und Beispiele zur grenzübergreifenden Forschung

Molema, A. M. (ed.) & Schroor, M. (ed.), 2019, (Benelux-German Borderlands Histories)

Research output: Book/ReportBookScientific

Mijn harp is voor jou. Gedichten van Piter Jelles Troelstra (1860-1930)

de Vries, A. (ed.), 28 Mar 2019, Tresoar.

Research output: Book/ReportBookScientific

Nedersaksisch in een notendop. Inleiding in de Nedersakische taal en literatuur.

Bloemhoff, H., Bloemhoff-De Bruin, P., Nijkeuter, H. & Scholtmeijer, H., 01 Jun 2019, Koninklijke Van Gorcum BV. 184 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Regional Economic Development and History

Molema, A. M. (ed.) & Svensson, S. (ed.), 23 Oct 2019, Routledge. (Regions and Cities Series)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Waling Dykstra. Duvelskeunstner. Gedichten

de Vries, A., Spoelstra, J. (ed.), Jensma, G. T. (ed.), Boersma, P. Y. J. (ed.), Krol, J. (ed.) & Bruinsma, E. (ed.), 03 Oct 2019, Utjouwerij De Ryp. 272 p. (Rige Minsken en Boeken; vol. 27, no. 1117)

Research output: Book/ReportBookScientific

2018

The Fascination with Inner Eurasian Languages in the 17th century. The Amsterdam mayor Nicolaas Witsen and his collection of ‘Tartarian’ glossaries and scripts

van der Sijs, N. (ed.), Naarden, B. (ed.), van Brederode, T. (ed.), de Graaf, T. (ed.), Honselaar, W. (ed.), Jager, J. (ed.), van Schaik, L. (ed.) & Odé, C. (ed.), 2018, Amsterdam: Pegasus Elliot Mackenzie Publishers Ltd.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Van melkrijder tot fabrieksdirecteur. Persoonlijke verhalen over het werken in de Friese zuivel (1955-1980).

Ybema, J., Ybema, K. & Veeningen, R., 09 May 2018, Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij. 160 p. (Reeks Publieksgeschiedenis; vol. 1109)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld

Vries, J. D., 2018, Zutphen: Walburg Pers. 383 p. (Fryske Akademy; vol. 1101)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Zuivelfabrieken in Friesland

Translated title of the contribution: Dairy factories in FrieslandMolema, A. M., Karstkarel, P. & Visser, R., 2018, Gorredijk: Uitgeverij Noordboek. 309 p.

Research output: Book/ReportBookPopularizing

‘Wat is Recht?’. De receptie van Oudfries recht in de Groninger Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. Een editie met vertaling

Translated title of the contribution: 'What is law?'. The reception of Old Frisian Law in the Groninger Ommelanden, 15th and 16th century: An edition with translationMeijering, H. D. & Nijdam, J. A., 15 Jun 2018, Gorredijk: Bornmeer. 600 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

2017

250 Jier Fermanje yn Damwâld

Vries, O. (ed.), Flootman, A. (ed.) & Oldenbeuving, A. (ed.), Oct 2017, Damwâld.

Research output: Book/ReportBookPopularizing

Balans van de SER Noord-Nederland: 25 jaar zoeken naar een evenwicht in functies

Molema, A. M. & Wagenaar, H., 2017, Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij. (Reeks Publieksgeschiedenis; vol. 1104)

Research output: Book/ReportBookScientific

Open Access
File
9 Downloads (Pure)

De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560

Mol, J. A., 23 Nov 2017, Uitgeverij Verloren. 365 p. (Fryske Akademy; vol. 1100)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

From Revolt to Riches. Culture and History of the Low Countries, International and Interdisciplinary Perspectives

Hermans, T. (ed.) & Salverda, R. (ed.), Apr 2017, 2nd ed. London: UCL Press. 344 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

It frijheidsprivileezje út 1417 fan Roomsk-kening Sigismund foar de Friezen

Vries, O., Sep 2017, Ljouwert: Provinsje Fryslân. 48 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Open Access
File
35 Downloads (Pure)

The Frisians: A frank and amusing guide to what makes the Frisians FRISIAN

Hoekstra, E., 2017, London. 64 p.

Research output: Book/ReportBookPopularizing

Veldnaemen van Stellingwarf diel VII, Oosterwoolde. Naemelieste mit uutleg; laandschopshistorische en naemkundige heufdstokken

Bloemhoff, H., Worst, D., Dijkstra, M. & van der Meulen, G., 27 Oct 2017, Stellingwarver Schrieversronte. 173 p. (Veldnaemen van Stellingwarf; vol. VII)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Waatze Gribberts Brulloft & It Libben fan Aagtje IJsbrants

Translated title of the contribution: Waatze Gribbert's Wedding & The Life of Aagtje IJsbrantsHoekstra, E., 2017, Ljouwert Leeuwarden: Elikser. 162 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

Weten is kunnen, kennis is macht: Een geschiedenis van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1996)

Molema, A. M. & Plantinga, R., 2017, Het Nieuwe Kanaal Uitgeverij. 160 p. (Reeks Publieksgeschiedenis; vol. 1103)

Research output: Book/ReportBookScientific

2016

Fryske Akademy. Drie eeuwen bouwgeschiedenis

Cools, C. H. L. I. (ed.), 2016, Fryske Akademy. 123 p. (Fryske Akademy; no. 1096)

Research output: Book/ReportBookScientific

Fryske Akademy. Three centuries of building history

Cools, C. H. L. I. (ed.), 2016, Fryske Akademy. 123 p. (Fryske Akademy; no. 1096)

Research output: Book/ReportBookScientific

Fryske Akademy. Trije iuwen bouskiednis

Cools, C. H. L. I. (ed.), 2016, Fryske Akademy. 123 p. (Fryske Akademy; no. 1096)

Research output: Book/ReportBookScientific

Leeuwarden in de Gouden Eeuw

Oly, H. (ed.) & de Vries, G. (ed.), 2016, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 308 p. (Fryske Akademy; no. 1093)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Oudfriese Oorkonden: Vijfde deel

Vries, O. (ed.), 31 Dec 2016, Bornmeer & Fryske Akademy. 120 p. (Estrikken; vol. 100)(Fryske Akademy; vol. 1099)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

2015

De Zodenboerderij van Firdgum: Vroegmiddeleeuwse huizenbouw in het Friese kustgebied

de Langen, G. (ed.) & Postma, D. (ed.), 2015, Terpen Research Group.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp: Archeologische sporen rondom een terpnederzetting.

de Langen, G. (ed.) & Nicolay, J. (ed.), 2015, Vereniging voor Terpenonderzoek. (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; vol. 97)

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Mannen met macht. Edellieden en de Moderne Staat in de Bourgondisch-Habsburgse Landen. ca. 1475 – ca. 1530

Cools, H., 2015, 2nd ed. ed. Zutphen: Walburg Pers. 415 p.

Research output: Book/ReportBookScientificpeer-review

Midfrysk Goud: It bêste út 'e 17e iuw yn goed lêsber Frysk

Translated title of the contribution: Middle Frisian Gold: The very best of the 17th century in accessible FrisianHoekstra, E., 2015, Leeuwarden: Elikser. 170 p.

Research output: Book/ReportBookPopularizing

Zonder liefde leefde nooit een lied : Bloemlezing uit het Friese en Nederlandse dichtwerk van Johannes Bernard Schepers, 1865-1937

Veenstra, T., Spoelstra, J. (ed.), Boersma, P. Y. J. (ed.), Bruinsma, E. (ed.), Jensma, G. T. (ed.) & Krol, J. (ed.), 2015, Afûk. 334 p. (Fryske Akademy; no. 1089)(Rige Minsken en Boeken; no. 26)

Research output: Book/ReportBookScientific

2014

Belijdend onderweg. Confessionele Vereniging 1864-2014

Roelevink, J. (ed.) & Wassenaar, J. D. (ed.), 2014, Zoetermeer: Boekencentrum. 224 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

De kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu

Popkema, J., 2014, Gorredijk: Bornmeer. 448 p. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportBookScientific

Gelebte Normen im urbanen Raum? Zur sozial- und kulturgeschichtlichen Analyse rechtlicher Quellen in Städten des Hanseraums (13. bis 16. Jahrhundert)

Brand, A. J., von Seggern, H. & Rabeler, S., 2014, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 1 p. (Groninger Hanze Studies; 5)

Research output: Book/ReportBookScientific

Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875

Breuker, P., 21 Nov 2014, Leeuwarden: Wijdemeer. 472 p. (Fryske Akademy; no. 1083)

Research output: Book/ReportBookScientific

2013

De Fries. Op syk nei de Fryske identiteit

Betten, E., 2013, Ljouwert: Wijdemeer. 197 p. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportBookScientific

De Fries. Op zoek naar de Friese identiteit

Betten, E., 2013, Leeuwarden: Wijdemeer. 199 p. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportBookScientific

De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda

Brand, A. J. (ed.), Groen, B. M. (ed.), Hoekstra, E. (ed.) & van der Meer, C. (ed.), 2013, Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy. 501 p. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportBookScientific

De Volkshogeschool in Nederland, 1925-2010

Frieswijk, J. A. & van der Linde, M., 2013, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 552 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Frisian grammar. The basics

Popkema, J., 2013, Leeuwarden: Afûk. 144 p. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportBookScientific

Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland

Breuker, P. H. (ed.), Jensma, G. T. (ed.) & de Jong, H. (ed.), 2013, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 116 p. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportBookScientific

It Coulonhus. De sit fan de Fryske Akademy

Boersma, P. Y. J. & Sikkema, K., 2013, Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy. 62 p. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportBookScientific

2012

A. Feitsma, Tussen Hemsterhuis en Grimm. Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige

Translated title of the contribution: A. Feitsma, Between Hemsterhuis and Grimm. Joast Hiddes Halbertsma as linguistvan der Geest, E. (ed.), van der Kuip, F. J. (ed.) & Noordegraaf, J. (ed.), 2012, Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy. 298 p.

Research output: Book/ReportBookScientific

Dr. Bernard Smilde: tûzenpoat en trochsetter

Breimer, J. & Wassenaar, J. D., 2012, Heerenveen: Uitgeverij Protestante Pers. 246 p. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportBookScientific

Enege gedenckwerdege geschiedenissen. Kroniek van de Friese militair Poppo van Burmania uit de Tachtigjarige Oorlog

Bergsma, W., 2012, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 230 p. (Egodocumenten)

Research output: Book/ReportBookScientific