• Doelestrjitte 8

    8911 DX Ljouwert

    Netherlands

  • Netherlands

Research Output

Filter
Scholarly text edition
2019

Het Hindelooper scheepsboek (1715-1718) van Johannes Hempenius (1686-1760) -opvarenden en reders van zeeschepen

van der Meer, P. L. G. (ed.) & Vries, J. D. (ed.), 17 Mar 2019, Ljouwert: Fryske Akademy. 266 p. (Fryske Akademy; vol. 1116)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Open Access
File
115 Downloads (Pure)
2014

Ommelander handschriften als spiegel van de Oudfriese rechtsliteratuur. Proeve van een editie IV. Friese vrijheid als thema.

Meijering, H. D., 2014, Leeuwarden: Fryske Akademy. 203 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2013

De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543

van der Meer, P. L. G. & Mol, J. A., 2013, Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Open Access
File
1737 Downloads (Pure)
2012

A Diplomatic Edition of Codex Unia

Translated title of the contribution: Een diplomatische editie van de Codex UniaSytsema, J., Nijdam, J. A., Meijering, H. D., Vries, O. & Stiles, P., 2012, Leeuwarden: Fryske Akademy.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2009

De laag 'Stinzen'

Noomen, P. N., 2009, Leeuwarden: Fryske Akademy. (in Historisch GIS Fryslân, www.hisgis.nl)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Ommelander handschriften als spiegel van de Oudfriese rechtsliteratuur. Proeve van een editie II. Westerlauwers Zeendrecht en andere kerkelijke teksten

Meijering, H. D., 2009, Opende: Eigen beheer. 88 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

UNESCO Atlas on the World's Languages in Danger

de Graaf, T., 2009, Paris: UNESCO.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

videofilm De Mieden, geschiedenis van een Fries landschap

van der Vaart, J. H. P. & Spek, T., 2009, 2009: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Open Access
File
18 Downloads (Pure)
2008

Frysk fan 1550 oant 1801. Oanfollingen

Breuker, P. H., 2008, Ljouwert: Fryske Akademy. 438 p. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie. Hoofdstuk 13. Late middeleeuwen, vroegmoderne tijd en het historische landschap van holoceen Noord-Nederland.

van der Vaart, J. H. P., Knol, E., Kortekaas, G., Schroor, M. & van der Berg, T., 2008, Amersfoort: RACM.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Skoalmasters yn Fryslân, 1600-1950

van der Meer, P. L. G., 2008, Ljouwert: Fryske Akademy.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

'Stinswieren voor 1400' en 'Stinzen en adelshuizen voor 1550'. GIS-laag met 548 stins-locaties in Cultuurhistorische kaart (CHK)

Noomen, P. N., 2008, Leeuwarden: Provincie Fryslân.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2007

Een Rijk Bezit. Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen

van der Vaart, J. H. P. & Gildemacher, K. F., 2007, Utrecht: Matrijs. 240 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Stinzen in Kollumerland

Noomen, P. N., 2007, 2007: Fryske Akademy. (in Historisch GIS Fryslân, www.hisgis.nl)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2006

Bibliografy fan Jehannes Ytsma (1957-2005)

van der Meer, P. L. G. & Gorter, D., 2006, Ljouwert: Fryske Akademy. 18 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

File
53 Downloads (Pure)
2005

Fryske modellen foar de rjochtspraktyk

Duijff, P., 2005, Ljouwert: Fryske Akademy.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2002

Fries en Stadsfries

Duijff, P., 2002, Den Haag: SDU. 119 p. (Taal in stad en land)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2001

Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland

Lambooij, H. T. M. & Mol, J. A., 2001, Hilversum: Uitgeverij Verloren.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

1998

Friesisch: Bestandsaufnahme und Sprachpolitische Strategien

Hemminga, P., 1998, Aurich: Ostfriesische Landschaft. (Sprache & Region)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

File
33 Downloads (Pure)

Wurdlisten fan 'e Fryske stedsdialekten

Duijff, P., 1998, Ljouwert: Fryske Akademy. 177 p. (Rige Fryske Dialektstúdzjes)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

1994

Friese testamenten tot 1550

Verhoeven, G. & Mol, J. A., 1994, Leeuwarden: Fryske Akademy. 700 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

1993

Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid

van der Meer, P. L. G., Mol, J. A. & Nieuwland, P., 1993, Leeuwarden: Fryske Akademy. 395 p. (Boarnerige)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

1989

Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540

Mol, J. A., 1989, Leeuwarden: Fryske Akademy. 267 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific