Research Output

Filter
Software
2019

MTCFeatures 1.1

van Kranenburg, P., Nov 2019

Research output: Non-textual formSoftwareScientific

2017

Antioch Annotation Repository v1.2

Haentjens Dekker, R., Buitendijk, B., Kulsdom, A. & Brugman, H., 09 Feb 2017

Research output: Non-textual formSoftwareScientific

2016

Alexandria annotation and text repository v1.1

Haentjens Dekker, R., Buitendijk, B., Ravenek, W., Kulsdom, A. & Brugman, H., 15 Jun 2016

Research output: Non-textual formSoftwareScientific