Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI)

  • Lange Houtstraat 19

    Den Haag

    Netherlands

Activities

Filter
Talk or presentation

Flexible Employment Contracts for Younger Workers: Employers' Views on Pros and Cons'

Lin Rouvroye (Keynote speaker)

16 Jan 2020

Activity: Talk or presentationSocietal

Marokkaanse en Turkse migrantenouderen: Eenzaamheid in het kwadraat

T. Fokkema (Speaker)

27 Mar 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Reacties van werkgevers op een vergrijzende arbeidsmarkt: 2009-2017

J. Oude Mulders (Speaker)

05 Feb 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Health Effects of in Utero Exposure to the Dutch Hunger Winter

G.E. Bijwaard (Speaker)

26 Apr 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

Wel omringd of eenzaam? Het belang van betekenisvolle persoonlijke contacten

J. Gierveld (Speaker)

17 Oct 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Eenzaamheid in Nederland; Waar staan we in internationaal perspectief?

J. Gierveld (Speaker)

08 Oct 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

The future of humanity, the future of the earth: A demographic perspective

L.J.G. van Wissen (Invited speaker)

25 Jul 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

Positie en ontwikkeling van recente migranten

M. Lubbers (Speaker)

09 Dec 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Union Changes and Mental Health

A.C. Liefbroer (Speaker)

04 Mar 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

De groei van de wereldbevolking: Demografische vloek of zegen?

L.J.G. van Wissen (Invited speaker)

08 Apr 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Eenzaamheid ... daar hoef je niet oud voor te zijn

J. Gierveld (Keynote speaker)

16 Sep 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Bevolkingskrimp, de laatste fase in een lange demografische transitie

L.J.G. van Wissen (Invited speaker)

18 Mar 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

From migration to mobility: connecting insights in migration research

H.A.G. de Valk (Speaker)

08 Nov 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

Kwantitatief onderzoek naar eenzaamheid onder migrantenouderen:stand van zaken

C.M. Fokkema (Speaker)

29 Nov 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Generatiepact als oplossing voor langer doorwerken

Harry van Dalen (Speaker)

04 Jul 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Results of the 2018 Resource Flows survey

M. Dhatemwa (Speaker)

2019

Activity: Talk or presentationSocietal

When the War Comes

M. Lubbers (Speaker)

22 May 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Technical implementation

J.C. Koops (Speaker)

23 Jan 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

Vergeet Nederland ouderen met een migratieachtergrond?

C.M. Fokkema (Invited speaker)

28 May 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Eenzaamheid onder migrantenouderen

T. Fokkema (Invited speaker)

14 Nov 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Veranderingen in relatie- en gezinsvorming binnen de tweede generatie

Gusta Wachter (Invited speaker)

08 Oct 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Harmonized Histories: An easy to use dataset for family demographers

J.C. Koops (Speaker)

24 Oct 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

Why do Older Workers with Chronic Health Conditions Prefer to Retire Early?

Anushiya Vanajan (Speaker)

27 Jun 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

Internationale migratie: globalisten versus nationalisten

Frans Willekens (Invited speaker)

15 May 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Impact of famine exposure in utero on labor market behavior later in life

Govert Bijwaard (Speaker)

31 Oct 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Future obesity-attributable mortality in Europe

F. Janssen (Speaker)

26 Nov 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Exploring diversity with agent-based models

Frans Willekens (Invited speaker)

21 Jan 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

Eenzaamheid in Nederland; Waar staan we in internationaal perspectief?

J. Gierveld (Speaker)

17 Oct 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Early Retirement Decisions in Couples: Origins and Mechanisms of Spousal Influence

M. Eismann (Speaker)

24 May 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

File

Obstakels voor deeltijdpensioen op de werkvloer: het werknemersperspectief

C.J.I.M. Henkens (Speaker)

17 Oct 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Eenzaamheid bij Marokkaanse en Turkse migrantenouderen

T. Fokkema (Speaker)

18 Jun 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

Future smoking-attributable mortality in Europe

F. Janssen (Speaker)

26 Nov 2019

Activity: Talk or presentationSocietal

The role of smoking, alcohol and obesity in past and future mortality levels and trends in Europe

F. Janssen (Keynote speaker)

14 May 2019

Activity: Talk or presentationAcademic

Eenzaamheid bij Marokkaanse en Turkse migrantenouderen

T. Fokkema (Speaker)

02 Jul 2019

Activity: Talk or presentationSocietal