Research Output

Filter
Report
2019

Second opinion Neswaarden

Translated title of the contribution: Second opinion Neswaardende Senerpont Domis, L. & Teurlincx, S., 09 Dec 2019, 19 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Terugdringen fosfaatnalevering waterbodem de Veste

Translated title of the contribution: Mitigating internal loading in urban canal de Vestede Senerpont Domis, L. & Teurlincx, S., 11 Dec 2019, Wageningen: AKWA. 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Voedselweb en productiviteit van het Markermeer.

Translated title of the contribution: Foodweb and productivity of Lake Markende Haan, M., van Schoffelen, N., Teurlincx, S. & de Senerpont Domis, L., 18 Mar 2019, 78 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2018

Bepaling van de chemische nalevering van nutriënten in de Berkel- en Reggevijver

de Senerpont Domis, L. & Teurlincx, S., 20 Jul 2018, 11 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bepaling van de chemische nalevering van nutriënten in de Westpolderplas

de Senerpont Domis, L. & Teurlincx, S., 04 Jul 2018, AKWA. 11 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ecologische sleutelfactor Verwijdering

Teurlincx, S., Pot, R., Bakker, E. S. & de Senerpont Domis, L., 01 Jun 2018, Amersfoort: STOWA. 80 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
7 Downloads (Pure)

Flock en Lock berekeningen in de stadsgracht van Geertruidenberg

de Senerpont Domis, L., Teurlincx, S. & Mucci, M., 02 Oct 2018

Research output: Book/ReportReportProfessional

Uitwerking ESF Habitatgeschiktheid

Cusell, C., Teurlincx, S., Sollie, S., Boonstra, M., de Senerpont Domis, L., Schep, S. A. & Wilhelm, M., 01 May 2018, Amersfoort: STOWA. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
54 Downloads (Pure)

Waterkwaliteit in de Kurenpolder: mogelijke stuurfactoren

de Senerpont Domis, L., Teurlincx, S., Seelen, L. & Buijert-de Gelder, D., 09 Mar 2018

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waterkwaliteitsonderzoek in de Put aan de Omloop

de Senerpont Domis, L. & Teurlincx, S., 17 Sep 2018, 57 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2017

Bepaling van de chemische nalevering van nutriënten in de Agger en in de Cruijslandse kreken

Translated title of the contribution: Determination of internal nutrient loading in the Aggger and Cruisland creeksde Senerpont Domis, L., 07 Nov 2017, AKWA. 13 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kralingse plas: Mogelijke voedselwebeffecten van waterstofperoxide toediening

Translated title of the contribution: Lake Kralingen: Potential foodweb consequence of hydrogen peroxidede Senerpont Domis, L., 08 Mar 2017, Witteveen + Bos. 43 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waterkwaliteit in Put aan de Omloop: mogelijke stuurfactoren

Translated title of the contribution: Waterquality in Lake Put aan de Omloop: potential driving forcesde Senerpont Domis, L., 31 Dec 2017, AKWA.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2016

Bepaling van de chemische nalevering van nutriënten in de Ligne

Translated title of the contribution: Internal phosphorus and nitrogen loading in the Ligne, Netherlandsde Senerpont Domis, L., 24 Oct 2016, AKWA. 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Oorzaken van beperkte ontwikkeling submerse waterplanten in twee laagveenplassen: Integraal veldexperiment in Terra Nova en Stichts Ankeveense Plassen (beheergebied Waternet)

Translated title of the contribution: Causes of lack of submerged vegetation in two shallow lakesDorenbosch, M., Bak, A., de Senerpont Domis, L., Bakker, E. S., Loeb, R., Smolders, A. J. P., Temmink, R. & van der Heijde, T., 13 Dec 2016, Waternet. 101 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zicht op structuur

Translated title of the contribution: Insight into habitat structureSollie, S., Cusell, C., de Senerpont Domis, L., Mandemakers, J., Boon, S., Boonstra, M. & Vermulst, C-J., 30 Nov 2016, STOWA. 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
5 Downloads (Pure)
2014

Giftige dinoflagellaten in de Ouwerkerksekreek

Translated title of the contribution: Toxic dinoflagellates in the OuwerkerksekreekDe Senerpont Domis, L., Lürling, M. & Van de Waal, D., 2014, AKWA. 42 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Kennisdag Natuurvriendelijke oevers: Verslag Workshop en Stellingen

Translated title of the contribution: Knowledge day Shoreline ReshapingDe Senerpont Domis, L., 31 Aug 2014, AKWA.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rehabilitation of Lake Boyuk Shor, Azerbaijan: What drives water quality in Boyuk Shor?

De Senerpont Domis, L. & Lürling, M., 2014, AKWA. 27 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderzoek naar blauwalgenproblematiek in zwemwateren in de Alblasserwaard

Geurts, J. J. M., Lurling, M., Faassen, E. J. & De Senerpont Domis, L. N., 2013, Waterschap Rivierenland.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vlokken en Vastleggen in de Sloterplas. Deelrapport 2: Vastleggen als lange termijn maatregel

Van Oosterhout, J. F. X., De Senerpont Domis, L. N. & Lürling, M., 2013, Wageningen: AKWA.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Rapport Analyse dataset “Boeren als waterbeheerders”

De Senerpont Domis, L. N. & Declerck, S. A. J., 2012, Wageningen: AKWA. 41 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vlokken en vastleggen in de Sloterplas. Deelrapport 1: Vlokken als korte termijn maatregel

Van Oosterhout, J. F. X., De Senerpont Domis, L. N. & Lürling, M., 2012, Wageningen: AKWA.

Research output: Book/ReportReportProfessional