Research Output

Filter
Other contribution
2020

De aardappel heeft de toekomst: drie scenario’s over de hybride aardappel en de wereldvoedselvoorziening

Edelenbosch, R. & Munnichs, G., 21 Jan 2020, 59 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

De coronacrisis vraagt om zorgvuldig handelen en democratisch debat

Translated title of the contribution: The corona crisis calls for careful action and democratic debate Peters, M., 17 Apr 2020, 5 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Investeer in onze publieke kennisinfrastructuur met beleid

Peters, M., 09 Feb 2020, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Missiegedreven innovatiebeleid vraagt samenwerking tussen lokaal en nationaal niveau

Peters, M., 05 Feb 2020, 9 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Prestatieverhogende pillen bij jongeren: zorg voor een breder perspectief

Peters, M., 28 May 2020, 5 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Sturen op innovatiekracht in de landbouw

Peters, M., 04 Feb 2020, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Zeven acties voor verantwoord innoveren met AI

Peters, M., 05 Mar 2020, 8 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access
2019

Beheer energiedata vanuit algemeen nut: zet digitalisering in voor schone, betrouwbare, veilige en betaalbare energie voor iedereen

Peters, M., 25 Nov 2019, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Bijdrage rondetafelgesprek: digitalisering in het hoger onderwijs

Peters, M., 19 Nov 2019, 7 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Desinformatie in Nederland

van Keulen, I., Korthagen, I., Diederen, P. & van Boheemen, P., 14 Feb 2019, 5 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Een missiegerichte aanpak voor slimme zorg en e-health

Peters, M., 06 Nov 2019, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Forensisch onderzoek

Peters, M., 28 Oct 2019, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Gegevensuitwisseling in de zorg: aandachtspunten voor maatschappelijk verantwoord datagebruik voor gezondheid

Peters, M., 03 Oct 2019, 4 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Genome editing bij planten en gewassen: naar een modern biotechnologiebeleid met oog voor verschil in risico’s en bredere afwegingen

Habets, M., van Hove, L. & van Est, R., 15 Jan 2019, 4 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Gezondheid centraal: zorgvuldig data delen in de digitale samenleving

Niezen, M., Edelenbosch, R., van Bodegom, L. & Verhoef, P., 24 Jan 2019, 5 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Maatregelen voor cybervrede: betere regulering van technologisch nieuwe wapensystemen

Peters, M., 27 Sep 2019, 7 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Meningsvorming over embryo-onderzoek en toepassing ervan in de praktijk

Peters, M., 29 Nov 2019, 7 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Missiegericht innovatiebeleid in uitvoering

Peters, M., 05 Apr 2019, 7 p.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Technologie in de veehouderij

Peters, M., 04 Sep 2019, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access
Open Access

Uitdagingen voor regulering van drones en killer robots: schriftelijke inbreng voor een Kameroverleg over killerrobots en drones

Peters, M., 17 Jan 2019, Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Wetenschapsbeleid voor de samenleving: het publieke belang van kennis

Peters, M., 03 May 2019, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access
2018

Aanbevelingen voor verantwoorde digitale regie op gezondheid

Niezen, M. & Verhoef, P., 30 May 2018, 4 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access
Open Access

Bijdrage Rathenau Instituut aan het rondetafelgesprek artificiële intelligentie in het recht

van Est, R., Hamer, J. & Kool, L., 27 Mar 2018, 3 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access
Open Access

Digitalisering vraagt om doelgericht innoveren

Kool, L. & van Est, R., 13 Sep 2018, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Excellent is niet gewoon

Scholten, W., van Drooge, L. & Diederen, P., 31 Oct 2018, 4 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Kennis voor de samenleving: acht opties voor verbreding van het wetenschapsbeleid

van der Meulen, B., 24 May 2018, 4 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Naar een innovatiebeleid voor maatschappelijke uitdagingen

van den Broek, J. & Deuten, J., 05 Mar 2018, 4 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Nu tijd voor stakeholderdialoog ultradiepe geothermie

Smink, M. & van den Broek, J., 24 Jan 2018, 3 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Strategische partnerships van bedrijven en universiteiten

Tjong Tjin Tai, S-Y., van den Broek, J., Maas, T., Rep, T. & Deuten, J., 10 Oct 2018, 4 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Verstandig internationaliseren: Nederlands toegepast onderzoek in het buitenland

Diercks, G., Koens, L., Diederen, P. & Faasse, P., 12 Dec 2018, 4 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Zo laat je burgers online meebeslissen

Korthagen, I. & van Keulen, I., 10 Jan 2018, 4 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access
2017

Acties voor een verantwoorde digitale samenleving

van Est, R. & Kool, L., 2017, 2 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Bescherm mensenrechten in het digitale tijdperk

van Est, R. & Kool, L., 2017, 3 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Deeleconomie zet publieke waarden onder druk

van Est, R. & Smink, M., 2017, 3 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Denk nu na over digitalisering

Kool, L., Apr 2017, 1 p. Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI).

Research output: Other contributionProfessional

De onschuld voorbij.

Kool, L., Mar 2017, 1 p.

Research output: Other contributionProfessional

Extra maatregelen nodig tegen cyberdreigingen

Munnichs, G. M. & Kool, L., 2017, 3 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Gespreksnotitie Rathenau Instituut over het rondetafelgesprek horizontale privacy bij de Tweede Kamer, 12 oktober 2017

Peters, M., 2017, 2 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Hand-out privacywetgeving voor deskundigenbijeenkomst bij de Eerste Kamer, 20 juni 2017

Peters, M., 2017, 2 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

In de ban van AI

Kool, L., Jun 2017, 1 p.

Research output: Other contributionProfessional

Mens en machine vullen elkaar aan

Kool, L., May 2017, 1 p.

Research output: Other contributionProfessional

Nationale kennisuitwisseling gezondheidszorg hapert

Faasse, P. & Koens, L., 2017, 3 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Nederlandse wetenschap houdt stand in strijd om talent

de Jonge, J., Koier, E. & Scholten, W., 2017, 4 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

NIeuwe mensenrechten nodig voor digitale tijdperk

Kool, L. & van Est, R., Dec 2017, 1 p.

Research output: Other contributionPopularizing

Position paper Rathenau Instituut t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Werk in de platformeconomie d.d. 16 november 2017

Peters, M., 2017, 3 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Schriftelijke inbreng van het Rathenau Instituut voor het rondetafelgesprek Ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden op 14 september 2017

Geesink, I., 2017, 3 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

2016

Bericht aan het parlement - Bescherm de digitale patiënt

Geesink, I. & Heerings, M., 2016

Research output: Other contributionProfessional