Royal Netherlands Academy of Arts & Sciences (KNAW)

  • Kloveniersburgwal 29, Het Trippenhuis

    1000 GC Amsterdam

    Netherlands

Research Output

Filter
Report
201

Hungarian: The Hungarian language in education in Romania

Visser, M. (ed.) & Papp Z., A., 20 Sep 0201, Leeuwarden/Ljouwert: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. 64 p. (Regional dossiers series)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
2 Downloads (Pure)
1956

Enkele oecologische aspecten van Pieris brassicae

Van Balen, J. H., 1956, Heteren: [s.n.]. 19 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

1958

Waarnemingen over spontane trekactiviteit van spreeuwen in een zgn. Kramer-kooi

Nijhoff, P., 1958, Heteren: [s.n.].

Research output: Book/ReportReportPopularizing

1960

Onderzoek naar het eileggedrag van de rietvlieg Lipara lucens Mg.

Drijver-de Haas, J. S., 1960, Heteren: [s.n.]. 34 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

1962

Bewerking ringgevens wintertaling

Wolff, W. J., 1962, Heteren: [s.n.].

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Een onderzoek naar de verspreiding van spreeuwen in het winterkwartier gebasseerd op ringgegevens

Spaans, A. L., 1962, Heteren: [s.n.].

Research output: Book/ReportReportPopularizing

1963

Bewerking ringgevens wintertaling

Meijering, M., 1963, Heteren: [s.n.].

Research output: Book/ReportReportPopularizing

De globale vegetatiekartering van de duinen van Voorne

Oldenburger, F. H. F., 1963, Utrecht: Instituut voor Systematische Plantkunde. 23 p. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
61 Downloads (Pure)
1966

Problemen rond de wijze waarop de mol (Talpa europaea) aan zijn voedsel komt

Meindertsma, J., 1966, Heteren: [s.n.].

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Vegetatiekartering van het landgoed "Mildenburg"

Van der Laan, D., 1966, Rotterdam: Stichting Zuidhollands Landschap. 31 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

1967
1970

Biologische rijkdommen in Zuidwest-nederland

Adriani, M. J., 1970, Amsterdam: Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Orientatie van nachttrekvogels tijdens de najaarstrek

Baggerman, F. K. A., 1970, Heteren: [s.n.]. 26 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Toepassing van riet in de IJsselmeerpolders

Hemminga, M. A. & Van der Toorn, J., 1970, Zwolle: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 32 p. (Flevobericht)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

1971

Eindverslag van de Werkgroep Stimuleren van Duinvorming

Adriani, M. J. & Terwindt, J. H. J., 1971, Den Haag: [s.n.]. 62 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Enkele aspecten van de migratie van Hyalopterus pruni Geoffr. in Zuid-Flevoland

Wiegers, J., 1971, Heteren: [s.n.]. 38 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Kolonisatie door carabiden in het gebied "De Knar" Z. Flevoland

Reimerink, H. G. A., 1971, Heteren: [s.n.]. 13 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Verslag over het onderzoek naar de energiebalans van de spreeuw (Sturnus vulgaris L.)

Westerterp, K., 1971, Heteren: [s.n.].

Research output: Book/ReportReportPopularizing

1972

How to read the EURING-recovery punch card

Speek, B. J., 1972, Arnhem: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO).

Research output: Book/ReportReportPopularizing

L'homme et la biosphère

Adriani, M. J., 1972, [S.l.]: [s.n.]. 33 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Rapport over de plantkundige waarde van de Brielse vestingwerken

Freijsen, A. H. J., 1972, [S.l.]: [s.n.].

Research output: Book/ReportReportPopularizing

1973

De kleuren van Zuidwest-nederland

Adriani, M. J., 1973, Kapelle & Rotterdam: Stichting Het Zeeuwse Landschap & Stichting Het Zuidhollands Landschap. 3 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

De kleuren van Zuidwest-Nederland; visie op milieu en ruimte Natuurbehoud

Adriani, M. J. & Blom, C. W. P. M., 1973, Amsterdam: [s.n.].

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Experimenten over de verspreiding van Carabidae in Zuidelijk Flevoland

Schoones, L., 1973, Heteren: [s.n.]. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
57 Downloads (Pure)

Het Grevelingenbekken, milieubouw en natuurbeheer

Van der Laan, D., 1973, Kapelle & Rotterdam: Stichting Het Zeeuwse Landschap & Stichting Het Zuidhollands Landschap. 14 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Nader onderzoek aan de orientatie van nachttrekvogels tijdens de najaarstrek

Van der Staak, A. L. H. C., 1973, Heteren: [s.n.]. 36 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Onderzoek over het legmechanisms en het eigewicht bij koolmees en bonte vliegenvanger

Kajim, L. A., 1973, Heteren: [s.n.]. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Produktiebiologie van twee ringmuspopulaties

Korf, B., 1973, Heteren: [s.n.]. 38 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
109 Downloads (Pure)
1974

Een orienterend onderzoek naar de verspreiding van wolfspinnen, hooiwagens en pissebedden in de IJsselmeerpolders

Power, R. H., 1974, Heteren: [s.n.]. 23 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
42 Downloads (Pure)

Onderzoek naar de parasitering op nestjongen van de koolmees, Parus major, door larven van Protocalliphora spp.

De Reede, R. H., 1974, Heteren: [s.n.]. 28 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
169 Downloads (Pure)

Sand stabilisation and dunebuilding

Adriani, M. J. & Terwindt, J. H. J., 1974, Den Haag: Rijkswaterstaat. 1 p. (Communications Rijkswaterstaat)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

1975

De invloed van bodemverdichting op de ontwikkeling van enkele Plantago soorten

Claassen, T. H. L., 1975, Heteren: [s.n.]. 49 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

De verspreiding van wolfspinnen in een duingebied, geanalyseerd met behulp van multivariate methodieken

Van der Aart, P. J. M., 1975, Leiden: Leiden University Press.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Door de lucht getransporteerd zout als oecologische factor in het duingebied van Voorne en Noord - Goeree

Romberg, H., 1975, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 16 p. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Een vegetatiekartering van een gedeelte van de Meidoornduinen bij Oostvoorne

Claassen, T. H. L. & Van Helden, H. P. M., 1975, Nijmegen: K.U., Botanisch Lab., afd. Geobotanie. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Handleiding voor de kartering van nederlandse invertebraten

Turin, H., 1975, Heteren: [s.n.]. 25 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
61 Downloads (Pure)

Ringverslag 1975, nr. 60

Speek, B. J., 1975, Arnhem: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 19 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Wortelvorming bij de Alnus glutinosa

De Vries, P. C. J., 1975, Oostvoorne: Biologisch Station "Weevers' Duin". 19 p. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

1976

Betredingsapparaat

De Zwart, A., Keultjes, W. J. H. & Wijlhuizen, A. G., 1976, Heteren: [s.n.]. 15 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
39 Downloads (Pure)

Computer programs for spatial demographic

Willekens, F. J. & Rogers, A., 1976

Research output: Book/ReportReportScientific

File
65 Downloads (Pure)

De invloed van betreding op het voorkomen en de ontwikkeling van Plantago maritima L.

Stoof-van Vliet, E. J. A., 1976, Heteren: [s.n.]. 99 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

De mortaliteit bij verschillende soorten eenden en ganzen

Bruinenberg-Rinsma, J., 1976, Heteren: [s.n.]. 40 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Fosfaten in het Nederlandse oppervlaktewater, Rapport van de Stuurgroep Fosfaten

Golterman, H. L., 1976, Den Haag: Sigma Chemie. 133 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Invloed van verschillende bodemelementen op de verspreiding van Cynoglossum offcinale

De Jong, H. M. R., 1976, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Afdeling Duinonderzoek Weevers' Duin. 22 p. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Oecofysiologisch onderzoek aan Gynoglossum

De Jong, H. M. R., 1976, Oostvoorne: Biologisch Station "Weevers' Duin". 33 p. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Optimal migration policies

Willekens, F. J., 1976

Research output: Book/ReportReportScientific

File
179 Downloads (Pure)

Parasitisme van Protocalliphora spp. op koolmezen

Houwink, E. H., 1976, Heteren: [s.n.]. 22 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
92 Downloads (Pure)
39 Downloads (Pure)

Ringverslag 1976, nr. 61

Speek, B. J., 1976, Arnhem: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 22 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing