Royal Netherlands Academy of Arts & Sciences (KNAW)

  • Kloveniersburgwal 29, Het Trippenhuis

    1000 GC Amsterdam

    Netherlands

Research Output

Filter
Report

Demography and the Coronavirus Pandemic

Balbo, N., Kashnitsky, I., Melegaro, A., Meslé, F., Mills, M., de Valk, H. A. G. & Vono de Vilhena, D., May 2020, 6 p. (Population and Policy Brief; no. 25)

Research output: Book/ReportReportScientific

Open Access

Demography report 2010: older, more numerous and diverse Europeans. [Collab.]

van Nimwegen, N., Beets, G. C. N., Schoorl, J. J. & Ekamper, P., 2011, Brussels: European Commission. 184 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
56 Downloads (Pure)

De mortaliteit bij verschillende soorten eenden en ganzen

Bruinenberg-Rinsma, J., 1976, Heteren: [s.n.]. 40 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access

De Nederlandse universitair medische centra

Chiong Meza, C., de Jonge, J. & van Steen, J., Aug 2014, Den Haag: Rathenau Instituut. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Nederlandse wetenschap in de European Research Area

Dorst, H., Deuten, J. & Horlings, E., 12 Feb 2016, Den Haag: Rathenau Instituut. 40 p. (Feiten & Cijfers; no. 16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
19 Downloads (Pure)

Den Rohstoffhunger nachhaltig stillen: Managementzusammenfassung

Krom, A. & van Waes, A., Oct 2014, Den Haag: Rathenau Instituut.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

De ontwikkeling van vakgebieden in Nederland: De effecten van beleid op het Nederlandse onderzoeksprofiel

Translated title of the contribution: The development of research fields in the Netherlands: Policy effects and the national research profileKoier, E., van der Meulen, B., Horlings, E. & Belder, R., 01 Mar 2015, (In preparation) Rathenau Instituut. 49 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De papieren cirkel

Gielkens, J. A. W., 2009, Den Haag/Gent: Huygens Instituut/Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Publieke Kennisorganisaties, Feiten en Cijfers 17

Koens, L., Chiong Meza, C., Faasse, P. & de Jonge, J., 01 Mar 2016, Rathenau Instituut.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Derde rapportage betreffende het Europees Handvest voor regionale talen

Hemminga, P., 2007, Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy. 258 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
137 Downloads (Pure)

De reiziger tussen project en passage. Een nieuwe kijk op hypermobiliteit

Kloppenburg, S., Peters, P. & Wyatt, S., 2007, [s.l.]: Prepared for Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 131 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De relatie tussen plantpathogene bodemschimels en hum microbi

Lafeber, P., 1996, Heteren: NIOO. 34 p. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

De relatieve bijdrage van nitrificatie en denitrificatie aan de consumptie en produktie van NO en N2O in een conventioneel en ge

Paalman, A. M. B., 1993, Heteren: NIOO. 36 p. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

De rol en it belang fan it Frysk foar it ûnderwiis yn Fryslân

Stefan, M. H. & Klinkenberg, E. L., 16 Dec 2019, Ljouwert: Provinsje Fryslân. 64 p.

Research output: Book/ReportReportScientific

Open Access
File
9 Downloads (Pure)
46 Downloads (Pure)

De rol van bodempathogenen in de successie van de vegetatie in een zeewerend duin

Korporaal, M., 1990, [S.l.]: [s.n.]. 31 p. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

De rol van interaktie tussen genetische- en milieufaktoren bij het tot stand komen van lichaamsgrootte bij de koolmees

Van Ulsen, A., 1984, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 41 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Dertien kippen

Gielkens, J. A. W., 2009, Den Haag/Gent: Huygens Instituut/Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De Springerduinen en de Westduinen op Goeree: relatie bodemvorming en plantegroei

Laumans, P., 1981, Heteren: [s.n.]. 176 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

De stem van het volk. Kiezers in Den Haag (1945-2010)

Translated title of the contribution: The voice of the people. : Voters in The Hague (1945-2010)van der Steen, M. W. F., 2012, Leiden University Press. 75 p.

Research output: Book/ReportReportScientific

File
168 Downloads (Pure)

De taalsituaasje yn de gemeente it Hearrenfean

Gorter, D., 1985, Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.

Research output: Book/ReportReportScientific

Detecting text reuse in Nederlab collections

Translated title of the contribution: Detecting text reuse in Nederlab collectionsBoot, P., 2016, (Unpublished) Huygens ING. 7 p.

Research output: Book/ReportReportScientific

De tijdsbesteding van de meerkoet bij het verzorgen van de jongen, in relatie tot de leeftijdssamenstelling van het broedpaar

Hage, F. J., 1988, Heteren: IOO. 74 p. (Rapport / Instituut voor Oecologisch Onderzoek)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
172 Downloads (Pure)

De top 100 van industriele bedrijven in Nederland 1913-1990

Bloemen E., N. V., Kok J., N. V. & van Zanden, J. L., 1993

Research output: Book/ReportReportScientific

File
1699 Downloads (Pure)

De útsûnderlike oarsprong fan de Steaten fan Fryslân

Vries, O., 2016, Provinsje Fryslân. 28 p. (Frijheid fan Fryslân; vol. 1)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
23 Downloads (Pure)

De variatie in koffiezuuresters binnen en tussen populaties van Plantago major ssp. Pleiosperma in relatie tot slakkenvraat

Verspui, K., 1988, Heteren: [s.n.]. 30 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

De vegetatie van het landgoed " Strypemonde " te Rockanje

Kool, J. H., 1978, Heteren: [s.n.]. 23 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
103 Downloads (Pure)

De verblijfplaats van verschillende groepen koolmezen in relatie tot sociale status en voedseldistributie gedurende de winter

Van Diggelen, R., 1981, Heteren: [s.n.]. 43 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
151 Downloads (Pure)

De veroudering van de personeelssamenstelling van de Nederlandse politie in de periode 2005-2015

Ekamper, P., Horstman, R. G. & Huisman, C. C., 2005, Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. 55 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

De verspreiding van wolfspinnen in een duingebied, geanalyseerd met behulp van multivariate methodieken

Van der Aart, P. J. M., 1975, Leiden: Leiden University Press.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

De Wetenschapper van de Toekomst: Verslag van de conferentie ‘Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper 2030'

Translated title of the contribution: Scientist of the Future: Report on Conference Evolution or Revolution. Be part of the discussion about the scientist in 2030Wiersma, A. & Lobbes, T., 12 Jun 2019, KNHG / Royal Netherlands Historical Society (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap). 5 p.

Research output: Book/ReportReportScientific

12 Downloads (Pure)

De zin van promoveren: loopbanen en arbeidsmarktperspectieven van gepromoveerden

Koier, E. & de Jonge, J., 10 Apr 2018, Den Haag: Rathenau Instituut. 52 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dicht op de huid: Gezichts- en emotieherkenning in Nederland

Janssen, A., Kool, L. & Timmer, J., 2015, Den Haag: Rathenau Instituut. 86 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Digital Correspondence of the Nassau Women

Buning, R., 2016, Taylor & Francis Group.

Research output: Book/ReportReportScientific

Digitale gezondheidsregie: meer gegevens, meer grip?

Niezen, M. & Verhoef, P., 25 May 2018, Den Haag: Rathenau Instituut. 104 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access