Royal Netherlands Academy of Arts & Sciences (KNAW)

  • Kloveniersburgwal 29, Het Trippenhuis

    1000 GC Amsterdam

    Netherlands

Research Output

Filter
Report

Digital Humanities @ HUC: A Roadmap

van Erp, M., Nerghes, A., Wevers, M. & van den Bosch, A., Jan 2018

Research output: Book/ReportReportScientific

Digitalisering van dieren: Verkenning Precision Livestock Farming

Translated title of the contribution: Digitisation of Livestock: An explorative study on Precision Livestock FarmingBos, J. & Munnichs, G. M., 2016, The Hague: Rathenau Instituut. 42 p.

Research output: Book/ReportReportScientific

Digitalisering van het nieuws: online nieuwsgedrag en desinformatie en personalisatie in Nederland

van Keulen, I., Korthagen, I., Diederen, P. & van Boheemen, P., 24 May 2018, Den Haag: Rathenau Instituut. 133 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Direct and indirect defences in Plantago lanceolata

Jansen, C., 2001, Heteren: NIOO. 32 p. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Directed digitalization: working towards a digital transition focused on people and values: the Dutch approach

Kool, L., Dujso, E. & van Est, R., 21 Nov 2018, The Hague: Rathenau Instituut. 166 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Discourses on synthetic biology in Europe

Stemerding, D. & Rerimassie, V., 2013, Den Haag: Rathenau Instituut.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Discussing the modification of heritable DNA in embryo’s

van Baalen, S., Gouman, J. & Verhoef, P., 26 Feb 2020, The Hague: Rathenau Instituut. 160 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Doelgericht digitaliseren: hoe Nederland werkt aan een digitale transitie waarin mensen en waarden centraal staan

Kool, L., Dujso, E. & van Est, R., 13 Sep 2018, Den Haag: Rathenau Instituut. 166 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Do high-income or low-income immigrants leave faster?

Bijwaard, G. E. & Wahba, J., 2014, Southampton: ESRC Centre for Population Change. (CPC Briefing Paper; no. BP 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
50 Downloads (Pure)
Open Access
File
256 Downloads (Pure)

Door de lucht getransporteerd zout als oecologische factor in het duingebied van Voorne en Noord - Goeree

Romberg, H., 1975, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 16 p. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Drie nematodensoorten getoetst op Ammophila arenaria

Tap, D., 1993, Heteren: NIOO. 35 p. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Drijfveren van onderzoekers

de Goede, M. E. E. & Hessels, L., 2014, Rathenau Instituut. (Feiten en Cijfers)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Drijfveren van onderzoekers: goed onderzoek staat nog steeds voorop

Koens, L., Hofman, R. & de Jonge, J., 30 May 2018, Den Haag: Rathenau Instituut. 58 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dutch life expectancy from an international perspective

van Bodegom, D., Bonneux, L. G. A., Engelaer, F. M., Lindenberg, J., Meij, J. J. & Westendorp, R. G. J., 2010, Leiden: Leyden Academy on Vitality and Ageing. 86 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Dutch policy promoting scientific excellence

Scholten, W. & Koier, E., 14 Feb 2018, The Hague: Rathenau Instituut. 26 p. (Facts & Figures)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
File
59 Downloads (Pure)

DwB D8.3: Workflows and dataflows document for both possible models

Priddy, M., Gregory, A., Brandt, M., Bouso Freijo, J., Shepherdson, J., Alvheim, A., Radulescu, M., GUERKE, C. & CHIRNICIUC, C., 01 Apr 2014, Data without Boundaries. 115 p.

Research output: Book/ReportReportScientific

Dynamic Drawings in Enhanced Publications

van den Heuvel, C. M. J. M., Hoogerwerf, M. L., Cocquyt, T., Gilissen, V. & Thijssen, M., 2013, Eindrapport KNAW PPS project.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
309 Downloads (Pure)
30 Downloads (Pure)

Ecological costs and benefits of indirect defence in wild cotton (Gossypium barbadense)

Den Held, A. J., 2001, Heteren: NIOO. 12 p. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Ecologische sleutelfactor Verwijdering

Teurlincx, S., Pot, R., Bakker, E. S. & de Senerpont Domis, L., 01 Jun 2018, Amersfoort: STOWA. 80 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
8 Downloads (Pure)

Ecologisch Functioneren en Diversiteit Soorten. Rapportage in het kader van het project 'Ontwikkeling Evaluatiemethodiek MONEOS' en hoofdstuk 6 van het eindrapport 'Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium'.

Wijnhoven, S., Kromkamp, J. C., Van Ryckegem, G., Van den Bergh, E. & Speybroeck, J., 2010, Yerseke: NIOO-KNAW. (Monitor Taskforce Pubication Series)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ecologisch monitoringprogramma Alternatieve stortstrategie Westerschelde.

Van der Wal, D., Wielemaker-Van den Dool, A., Raymaekers, D., Knaeps, E., Ysebaert, T., Bouma, T. J., Hummel, H. & Herman, P. M. J., 2010, Yerseke: NIOO-CEME.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Economic and Demographic Change in the EU: Implications for Immigration and Integration Policies

Groenewold, W. G. F. & de Beer, J. A. A., 2014, The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute. 17 p. (NEUJOBS Policy Brief; no. D18.5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
53 Downloads (Pure)

Economische integratie in Europa: een inventariserende literatuurstudie

Swank, J., Varkevisser, M., van Dalen, H. P., van der Geest, S. A. & Kuijpers, B. A. M. M., 2003, Rotterdam: Onderzoekcentrum voor Financieel Economisch Beleid, Erasmus Universiteit. 72 p. (OCFEB Research memorandum; no. 0304)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Economische vitaliteitsscan Noordoost-Fryslan 2016

Translated title of the contribution: Economic vitalityscan Northeast-FrieslandMolema, A. M. & Hoogeboom, B., Aug 2016, Fryske Akademy. 45 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische vitaliteitsscan Noordoost-Fryslân 2017

Molema, A. M., Hoogeboom, B., Plantinga, R. & Riemersma, B., 27 Mar 2017, Fryske Akademy. 68 p.

Research output: Book/ReportReportScientific

Open Access
File
30 Downloads (Pure)

Economische Vitaliteitsscan Noordoost-Fryslan 2018

Molema, A. M., Hoogeboom, B. & Hoekstra, S., May 2018, 55 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
9 Downloads (Pure)

Economische Vitaliteitsscan Noordoost-Fryslan 2019

Molema, A. M. & Hoogeboom, B., 30 Sep 2019, 27 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

Education and health: the role of cognitive ability

Bijwaard, G. E., van Kippersluis, H. & Veenman, J., 2013, Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA). 44 p. (IZA discussion paper; no. 7648)

Research output: Book/ReportReportScientific

File
77 Downloads (Pure)

Een andere stijl van academisch leiderschap?

Belder, R., Verbree, M., van der Weijden, I. C. M. & van der Meulen, B., 2012, Den Haag: Rathenau Instituut. 56 p. (Science System Assessment Report)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een God in de Achterkamer van de Regentesselaan 176

Cailliau, C., 2009, Den Haag/Gent: Huygens Instituut/Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. (Platform Teksteditie)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een kwalitatieve en kwantitatieve bemonstering van de Zeeuwse Banken in 2009 op de macrofauna gemeenschappen.

Goudswaard, P. C. & Escaravage, V. L., 2010, Wageningen: Wageningen IMARES.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een Mei van Melle

Gielkens, J. A. W., 2009, Den Haag/Gent: Huygens Instituut/Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een nooit gelopen race: over cyberdreigingen en versterking van weerbaarheid

Translated title of the contribution: A never-ending race:: on cyberthreats and strengthening resilienceMunnichs, G. M., Kouw, M. & Kool, L., 2017, Den Haag: Rathenau Instituut. 86 p.

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Een onderzoek naar de verspreiding van spreeuwen in het winterkwartier gebasseerd op ringgegevens

Spaans, A. L., 1962, Heteren: [s.n.].

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Een onderzoek naar erfelijkheidsgraden voor lichaamsgrootte van de koolmees en de invloed van milieufactoren hierop

Teuben, A., 1984, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 50 p. (Rapport / Instituut voor Oecologisch Onderzoek)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
54 Downloads (Pure)

Een orienterend onderzoek naar de concurrentie - effecten aan Plantago maritima op de Kwade Hoek

De Ronde, S. & Vrieling, K., 1983, Oostvoorne: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Een orienterend onderzoek naar de verspreiding van wolfspinnen, hooiwagens en pissebedden in de IJsselmeerpolders

Power, R. H., 1974, Heteren: [s.n.]. 23 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
42 Downloads (Pure)

Een prognosesystematiek voor internationaal onderwijs in Nederland: een haalbaarheidsstudie

Ekamper, P. & van der Harst, D. J., 2003, Den Haag: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Een simulatie-model voor de broedbiologie van de koolmees, Parus major

Heijnen, J. H., 1981, Heteren: [s.n.]. 37 p. (I.O.O. Report)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
133 Downloads (Pure)

Een vegetatiekartering van een gedeelte van de Meidoornduinen bij Oostvoorne

Claassen, T. H. L. & Van Helden, H. P. M., 1975, Nijmegen: K.U., Botanisch Lab., afd. Geobotanie. (Studentenverslag)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Een vergelijking van de broedbiologie van de pimpelmees in verschillende terreinen in Nederland

Potting, R., 1989, Heteren: Instituut voor Oecologisch Onderzoek (IOO). 71 p. (Rapport / Instituut voor Oecologisch Onderzoek)

Research output: Book/ReportReportPopularizing

Open Access
File
136 Downloads (Pure)

Eenzaamheid onder oudere migranten: literatuuronderzoek en interviews

Fokkema, T., Welschen, S., van Tilburg, T. & Thomése, F., 2016, Amsterdam. 19 p.

Research output: Book/ReportReportScientific

Open Access
File
75 Downloads (Pure)