Royal Netherlands Academy of Arts & Sciences (KNAW)

  • Kloveniersburgwal 29, Het Trippenhuis

    1000 GC Amsterdam

    Netherlands

Research Output

Filter
Scholarly text edition
1989

Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540

Mol, J. A., 1989, Leeuwarden: Fryske Akademy. 267 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

1993

Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid

van der Meer, P. L. G., Mol, J. A. & Nieuwland, P., 1993, Leeuwarden: Fryske Akademy. 395 p. (Boarnerige)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

1994

Friese testamenten tot 1550

Verhoeven, G. & Mol, J. A., 1994, Leeuwarden: Fryske Akademy. 700 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

1998

Friesisch: Bestandsaufnahme und Sprachpolitische Strategien

Hemminga, P., 1998, Aurich: Ostfriesische Landschaft. (Sprache & Region)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

File
33 Downloads (Pure)

Wurdlisten fan 'e Fryske stedsdialekten

Duijff, P., 1998, Ljouwert: Fryske Akademy. 177 p. (Rige Fryske Dialektstúdzjes)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2001

Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland

Lambooij, H. T. M. & Mol, J. A., 2001, Hilversum: Uitgeverij Verloren.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2002

Fries en Stadsfries

Duijff, P., 2002, Den Haag: SDU. 119 p. (Taal in stad en land)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2005

Fryske modellen foar de rjochtspraktyk

Duijff, P., 2005, Ljouwert: Fryske Akademy.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2006

Bibliografy fan Jehannes Ytsma (1957-2005)

van der Meer, P. L. G. & Gorter, D., 2006, Ljouwert: Fryske Akademy. 18 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

File
55 Downloads (Pure)
2007

Een Rijk Bezit. Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen

van der Vaart, J. H. P. & Gildemacher, K. F., 2007, Utrecht: Matrijs. 240 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Het Gruuthuse-handschrift [integrale, diplomatische webeditie met toelichtende teksten van hs. Den Haag, KB, 79 K 10 (Het Gruuthuse-handschrift)]

de Loos, I. & Brinkman, H., 2007, www.kb.nl/gruuthuse/galerie/gruuthuse/: Koninklijke Bibliotheek.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Stinzen in Kollumerland

Noomen, P. N., 2007, 2007: Fryske Akademy. (in Historisch GIS Fryslân, www.hisgis.nl)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Van Gogh,Painted with Words: the Letters to Emile Bernard.

Jansen, L., Luijten, J. C. A. & Bakker, N., 2007, New York/Amsterdam: Rizzoli. 383 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Willem Elsschot, Achter de Schermen. Elektronische editie

de Bruijn, P. G., Neijt, V. & Van Hulle, D., 2007, Antwerpen / Den Haag: Universiteit Antwerpen / Huygens Instituut.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Frysk fan 1550 oant 1801. Oanfollingen

Breuker, P. H., 2008, Ljouwert: Fryske Akademy. 438 p. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie. Hoofdstuk 13. Late middeleeuwen, vroegmoderne tijd en het historische landschap van holoceen Noord-Nederland.

van der Vaart, J. H. P., Knol, E., Kortekaas, G., Schroor, M. & van der Berg, T., 2008, Amersfoort: RACM.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Skoalmasters yn Fryslân, 1600-1950

van der Meer, P. L. G., 2008, Ljouwert: Fryske Akademy.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

'Stinswieren voor 1400' en 'Stinzen en adelshuizen voor 1550'. GIS-laag met 548 stins-locaties in Cultuurhistorische kaart (CHK)

Noomen, P. N., 2008, Leeuwarden: Provincie Fryslân.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

De laag 'Stinzen'

Noomen, P. N., 2009, Leeuwarden: Fryske Akademy. (in Historisch GIS Fryslân, www.hisgis.nl)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Een spul van sinnen van den Siecke Stadt / Een spel van zinnen van de Zieke stad

Bloemendal, J., 2009, Amersfoort: Florivallis.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Erasmi Opera Omnia, Annotationes in Gal. - 2. Thess.

van Poll-Van de Lisdonk, M. L., 2009, Leiden: Brill. 484 p. (ASD)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Hugo de Groot (1583-1645), patriot, polemist en pleitbezorger van de vrije zee

Nellen, H. J. M., 2009, Den Haag: www.mareliberum.nl.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Lodewijk van Deyssel, Menschen en Bergen

van der Weij, J. W., 2009, 's-Gravenhage: Huygens ING.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Ommelander handschriften als spiegel van de Oudfriese rechtsliteratuur. Proeve van een editie II. Westerlauwers Zeendrecht en andere kerkelijke teksten

Meijering, H. D., 2009, Opende: Eigen beheer. 88 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

The Correspondence of Hugo Grotius

Nellen, H. J. M. & Boot, P., 2009, 's-Gravenhage: Huygens ING.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

UNESCO Atlas on the World's Languages in Danger

de Graaf, T., 2009, Paris: UNESCO.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

videofilm De Mieden, geschiedenis van een Fries landschap

van der Vaart, J. H. P. & Spek, T., 2009, 2009: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Open Access
File
18 Downloads (Pure)

Vincent van Gogh, De brieven (The letters, Les lettres)

Jansen, L. A. M., Luijten, J. C. A. & Bakker, N., 2009, Amsterdam (London, Arles): Amsterdam University Press (Thames & Hudson, Actes Sud). 2180 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Vincent van Gogh, The Letters. The complete illustrated and annotated edition.

Jansen, L. A. M., Luijten, J. C. A. & Bakker, N., 2009, 's-Gravenhage: Huygens Instituut, Van Gogh Museum.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2010

Crocus, Iosephus

Translated title of the contribution: Crocus, IosephusBloemendal, J., 2010, Amersfoort: Florivallis.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Erasmi Opera omnia IV-4 Apophthegmata

Translated title of the contribution: Erasmi Opera omnia IV-4 Apophthegmatater Meer, T. L. & Bloemendal, J., 2010, Leiden: Brill.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

G.J. Vossius, Poeticae institutiones

Bloemendal, J., 2010, Leiden: Brill. 2189 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Lancelot, webeditie van de Lancelotcompilatie (verzorging van de leestekst)

Brinkman, H., 2010, Den Haag: Koninklijke Bibliotheek.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Willem Frederik Hermans, Volledige Werken 13. Beschouwend werk. Ik draag geen helm met vederbos. Klaas kwam niet

Gielkens, J. A. W. & Kegel, P. W., 2010, Amsterdam: De Bezige Bij. 1001 p. (Volledige Werken)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Willem Frederik Hermans, Volledige Werken 3. Romans. De donkere kamer van Damokles. Nooit meer slapen

Gielkens, J. A. W. & Kegel, P. W., 2010, Amsterdam: De Bezige Bij / Van Oorschot. 824 p. (Volledige Werken)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2011

Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland vóór 1544, deel IV: 1477-1494, 1e stuk: inleiding, lijsten, indices

Dijkhof, E. C., Smit, J. G., Vrolijk, M., van Dapperen, H. J. M. & Le Bailly, M. C., 2011, Den Haag: Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote Serie)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Zeeland vóór 1572

Burgers, J. W. J., Smit, J. G. & van der Vlist, E. T., 2011, Den Haag: Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Digitale uitgave van de Biestkensbijbel

van der Sijs, N. & Beelen, H., 2011, DANS / DBNL.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Digitale uitgave van de Nederlandtsche Woorden-Schat van Johan Hofman uit 1650

van der Sijs, N. & van Hardeveld, I., 2011, DANS / DBNL.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Divisiekroniek van Cornelius Aurelius

Hoekstra, F. G., 2011, Den Haag: Huygens ING.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Ernst Meister, Gedichte. Textkritische und kommentierte Ausgabe

Gielkens, J. A. W., Naaijkens, A. B. M. & Gellhaus, A., 2011, Göttingen: Wallstein Verlag. 2200 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific