Royal Netherlands Academy of Arts & Sciences (KNAW)

  • Kloveniersburgwal 29, Het Trippenhuis

    1000 GC Amsterdam

    Netherlands

Research Output

Filter
Scholarly text edition
Scholarly text edition

Digitale uitgave van Schriftuerlyke Gesangen. Dirk Rafaelsz. Camphuysen en Joachim Oudaen, Amsterdam: Wed. P. Arentsz en C. van der Sys, ca. 1705

van der Sijs, N. (ed.) & Beelen, H. (ed.), 2014, digital version ed. Den Haag: DANS / DBNL.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Digitale uitgave van Sebastiaen Franck, Van den Grouwelijcken Laster der Dronckenheyt. Norden: Pieter Arentsz., 1621

van der Sijs, N. (ed.) & Beelen, H. (ed.), 2016, Den Haag: DANS / DBNL.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Divisiekroniek van Cornelius Aurelius

Hoekstra, F. G., 2011, Den Haag: Huygens ING.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Een Rijk Bezit. Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen

van der Vaart, J. H. P. & Gildemacher, K. F., 2007, Utrecht: Matrijs. 240 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Een schone ende wonderlijcke historie van Valentijn ende Oursson

Kuiper, W. T. J. M., 2012, Amsterdam: Bibliotheek van Middelnederlandee Letterkunde (BML).

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Een spul van sinnen van den Siecke Stadt / Een spel van zinnen van de Zieke stad

Bloemendal, J., 2009, Amersfoort: Florivallis.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Erasmi Opera Omnia, Annotationes in Gal. - 2. Thess.

van Poll-Van de Lisdonk, M. L., 2009, Leiden: Brill. 484 p. (ASD)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Erasmi Opera omnia IV-4 Apophthegmata

Translated title of the contribution: Erasmi Opera omnia IV-4 Apophthegmatater Meer, T. L. & Bloemendal, J., 2010, Leiden: Brill.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Erasmi Opera omnia IX-5 - Controversies with Natalis Beda

Rabbie, E. & Bloemendal, J., 2013, Leiden: Brill. 676 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Erasmi Opera omnia V-7 - Miscellaneous Theological Writings

Translated title of the contribution: Erasmi Opera omnia V-7 - Miscellaneous Theological WritingsRademaker, C. S. M., Kearns, E., Godin, A., Béné, C. & Bloemendal, J., 2013, Leiden: Brill. 384 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Erasmus, Opera omnia: Annotationes in Novum Testamentum (pars sexta)

Translated title of the contribution: gesammelte Werke von Erasmus: Erasmus Anmerkungen zum Neuem Testament (Bd. VI, 10)van Poll-Van de Lisdonk, M. L., 2014, Amsterdamer Erasmi opera omnia - ASD ed. Leiden: Huygens ING/Brill. 663 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Ernst Meister, Gedichte. Textkritische und kommentierte Ausgabe

Gielkens, J. A. W., Naaijkens, A. B. M. & Gellhaus, A., 2011, Göttingen: Wallstein Verlag. 2200 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Fries en Stadsfries

Duijff, P., 2002, Den Haag: SDU. 119 p. (Taal in stad en land)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Friese testamenten tot 1550

Verhoeven, G. & Mol, J. A., 1994, Leeuwarden: Fryske Akademy. 700 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Friesisch: Bestandsaufnahme und Sprachpolitische Strategien

Hemminga, P., 1998, Aurich: Ostfriesische Landschaft. (Sprache & Region)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

File
33 Downloads (Pure)

Fryske modellen foar de rjochtspraktyk

Duijff, P., 2005, Ljouwert: Fryske Akademy.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Frysk fan 1550 oant 1801. Oanfollingen

Breuker, P. H., 2008, Ljouwert: Fryske Akademy. 438 p. (Fryske Akademy)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

G.J. Vossius, Poeticae institutiones

Bloemendal, J., 2010, Leiden: Brill. 2189 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Generale Missiven, 2 delen: Deel 14, 1761-1767, band 1 en Deel 14, 1761-1767, band 2

Huysman, E. C. M. (ed.) & s'Jacob, H. G., 10 Dec 2017, Huygens ING. 1178 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Open Access

Generale Missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der verenigde oostindische compagnie deel XIV: 1761-1767

s'Jacob, H. G. (ed.), 2017, Sidestone Press. (RGP)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Het Gruuthuse-handschrift: Hs. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79 K 10. Ingeleid en kritisch uitgegeven door Herman Brinkman; met een uitgave van de melodieën door Ike de Loos (+). 2 dln.

Translated title of the contribution: The Gruuthuse Manuscript: Ms. The Hague, Royal Library, 79 K 10. Introduced and critically edited by Herman Brinkman; with an edition of the melodies by Ike de Loos (+)Brinkman, H. & de Loos, I. (ed.), 12 Jun 2015, Hilversum: Uitgeverij Verloren. 1357 p. (Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden; vol. XIII)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Het Gruuthuse-handschrift [integrale, diplomatische webeditie met toelichtende teksten van hs. Den Haag, KB, 79 K 10 (Het Gruuthuse-handschrift)]

de Loos, I. & Brinkman, H., 2007, www.kb.nl/gruuthuse/galerie/gruuthuse/: Koninklijke Bibliotheek.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Het Hindelooper scheepsboek (1715-1718) van Johannes Hempenius (1686-1760) -opvarenden en reders van zeeschepen

van der Meer, P. L. G. (ed.) & Vries, J. D. (ed.), 17 Mar 2019, Ljouwert: Fryske Akademy. 266 p. (Fryske Akademy; vol. 1116)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Open Access
File
121 Downloads (Pure)

http://www.donb.nl/nieuws/nieuwe-oorkonden

Van Synghel, G. A. M., 2011, www.donb.nl: Stichting Brabantse Bronnen.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Hugo de Groot (1583-1645), patriot, polemist en pleitbezorger van de vrije zee

Nellen, H. J. M., 2009, Den Haag: www.mareliberum.nl.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Jérôme Lalande, Voyage de Hollande (1774)

Translated title of the contribution: Texte déchiffré, édité, commenté, complété et indexé. Ouvrage publié avec le concour du Collège de FranceChassagne, A. (ed.), Dumont, S. (ed.), Pecker, J-C. (ed.) & Zuidervaart, H. J. (ed.), 01 Sep 2019, Paris. 326 p. (Lalandia; vol. IV)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Joachim van den Hove: Life and Work of a Leiden Lutenist 1567-1620

Burgers, J. W. J., 2013, Utrecht: Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. (Muziek uit de Republiek, Speciale projecten)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

1 Downloads (Pure)

Joannes Antonides van der Goes - webeditie

Bloemendal, J., 2015, Huygens ING.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Julius exclusus - De civilitate - Conflictus Thaliae et Barbariei

Translated title of the contribution: Julius exclusus - De civilitate - Conflictus Thaliae et BarbarieiBloemendal, J., Seidel Menchi, S., Hoven, R. & Bierlaire, F., 2012, Leiden: Brill. 425 p. (ASD - Erasmi Opera omnia)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific