Royal Netherlands Academy of Arts & Sciences (KNAW)

  • Kloveniersburgwal 29, Het Trippenhuis

    1000 GC Amsterdam

    Netherlands

Research Output

Filter
Scholarly text edition
2008

Nationale Onderzoeksagenda Archeologie. Hoofdstuk 13. Late middeleeuwen, vroegmoderne tijd en het historische landschap van holoceen Noord-Nederland.

van der Vaart, J. H. P., Knol, E., Kortekaas, G., Schroor, M. & van der Berg, T., 2008, Amersfoort: RACM.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Skoalmasters yn Fryslân, 1600-1950

van der Meer, P. L. G., 2008, Ljouwert: Fryske Akademy.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

'Stinswieren voor 1400' en 'Stinzen en adelshuizen voor 1550'. GIS-laag met 548 stins-locaties in Cultuurhistorische kaart (CHK)

Noomen, P. N., 2008, Leeuwarden: Provincie Fryslân.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2007

Een Rijk Bezit. Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen

van der Vaart, J. H. P. & Gildemacher, K. F., 2007, Utrecht: Matrijs. 240 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Het Gruuthuse-handschrift [integrale, diplomatische webeditie met toelichtende teksten van hs. Den Haag, KB, 79 K 10 (Het Gruuthuse-handschrift)]

de Loos, I. & Brinkman, H., 2007, www.kb.nl/gruuthuse/galerie/gruuthuse/: Koninklijke Bibliotheek.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Stinzen in Kollumerland

Noomen, P. N., 2007, 2007: Fryske Akademy. (in Historisch GIS Fryslân, www.hisgis.nl)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Van Gogh,Painted with Words: the Letters to Emile Bernard.

Jansen, L., Luijten, J. C. A. & Bakker, N., 2007, New York/Amsterdam: Rizzoli. 383 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

Willem Elsschot, Achter de Schermen. Elektronische editie

de Bruijn, P. G., Neijt, V. & Van Hulle, D., 2007, Antwerpen / Den Haag: Universiteit Antwerpen / Huygens Instituut.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2006

Bibliografy fan Jehannes Ytsma (1957-2005)

van der Meer, P. L. G. & Gorter, D., 2006, Ljouwert: Fryske Akademy. 18 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

File
55 Downloads (Pure)
2005

Fryske modellen foar de rjochtspraktyk

Duijff, P., 2005, Ljouwert: Fryske Akademy.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2002

Fries en Stadsfries

Duijff, P., 2002, Den Haag: SDU. 119 p. (Taal in stad en land)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

2001

Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Vijf abtenlevens van het klooster Mariëngaarde in Friesland

Lambooij, H. T. M. & Mol, J. A., 2001, Hilversum: Uitgeverij Verloren.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

1998

Friesisch: Bestandsaufnahme und Sprachpolitische Strategien

Hemminga, P., 1998, Aurich: Ostfriesische Landschaft. (Sprache & Region)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

File
34 Downloads (Pure)

Wurdlisten fan 'e Fryske stedsdialekten

Duijff, P., 1998, Ljouwert: Fryske Akademy. 177 p. (Rige Fryske Dialektstúdzjes)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

1994

Friese testamenten tot 1550

Verhoeven, G. & Mol, J. A., 1994, Leeuwarden: Fryske Akademy. 700 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

1993

Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid

van der Meer, P. L. G., Mol, J. A. & Nieuwland, P., 1993, Leeuwarden: Fryske Akademy. 395 p. (Boarnerige)

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific

1989

Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540

Mol, J. A., 1989, Leeuwarden: Fryske Akademy. 267 p.

Research output: Book/ReportScholarly text editionScientific