Royal Netherlands Academy of Arts & Sciences (KNAW)

  • Kloveniersburgwal 29, Het Trippenhuis

    1000 GC Amsterdam

    Netherlands

Research Output

Filter
Book/Film/Article review
1999

[Review of: N. Fryde (1997) Ein mittelalterlicher deutscher Großunternehmer: Terricus Teutonicus de Colonia in England 1217-1247]

Brand, A. J., 1999, In : Zeitschrift für Historische Forschung. 26/4, p. 592-594

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
116 Downloads (Pure)

[Review of: Ph.H. Breuker (1996) Landrecht der Vriesne: tekstuitgave en commentaar]

Nijdam, J. A., 1999, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 51, p. 241-242

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
35 Downloads (Pure)

[Review of: Robert Bohn, ed. (1997), Die deutsche Herrschaft in den "germanischen" Ländern 1940–1945]

Berkhoff, K. C., 1999, In : Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 47, 3, p. 417–419 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: W. den Hertog (1997) De abdij van Loosduinen. Cisterciënzerinnenklooster van 1229-1572]

Mol, J. A., 1999, In : Holland: historisch tijdschrift. 30, p. 411-414

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

Open Access
File
117 Downloads (Pure)

[Review of: W. Klooster, Illicit riches. Dutch trade in the Caribbean, 1648-1795 (Leiden 1998)]

Sens, A., 1999, In : Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. 114, 4, p. 608-609 2 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

File
16 Downloads (Pure)

boekbespreking van Handbook of the Aging Brain

Swaab, D. F., 1999, In : Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie. 30, p. 204

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

boekbespreking van Ouderdom Bestaat Niet

Swaab, D. F., 1999, In : Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Kloosters in een laatmiddeleeuwse boom town [Review of: M. Schilder (1997) Amsterdamse kloosters in de Middeleeuwen]

Mol, J. A., 1999, In : SIGNUM: Nieuwsbrief. 10, p. 152-154

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

Open Access
File
111 Downloads (Pure)

Marco Mostert: Oraliteit [Review of: M. Mostert (1998) Oraliteit]

Meder, T., 1999, In : Volkskundig Bulletin. 25, 1, p. 90-91

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Open Access
File
60 Downloads (Pure)

Recensie van Jarich Hoekstra [Review of: J Hoekstra (1998) Fryske Wurdfoarming]

Hoekstra, E., 1999, In : Taal & Tongval. 50, p. 196-198

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

2000

[Review of: A. Dykstra (1999) In skiednis fan 'e Fryske taalkunde]

Dyk, S., 2000, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 49, p. 64-72

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
59 Downloads (Pure)

[Review of: Bernhard Chiari (1998), Alltag hinter der Front. Besatzung, Kollaboration und Widerstand in Weißrußland 1941–1944]

Berkhoff, K. C., 2000, In : Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 48, 4, p. 618-619 2 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: D.N. Parsons (1999) Recasting the Runes. The Reform of the Anglo-Saxon Futhorc]

Nijdam, J. A., 2000, In : Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik. 54, p. 202-206

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
76 Downloads (Pure)

[Review of: J.M. Bos (1995) Archeologie van Friesland]

Mol, J. A., 2000, In : It Beaken. 61, p. 235-236

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

35 Downloads (Pure)

[Review of: P.C. Emmer, De Nederlandse slavenhandel, 1500-1850 (Amsterdam 2000)]

Sens, A., 21 Apr 2000, In : NRC Handelsblad. p. 43 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

65 Downloads (Pure)

Review of: Peter J. Knegtmans (1998), Een kwetsbaar centrum van de geest - De Universiteit van Amsterdam tussen 1935 en 1950

Eickhoff, M., 2000, In : Amstelodamum. 87, 5, p. 156-159

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

2001

[Review of: (2000) Philologia Frisica anno 1999. Lêzingen fan it fyftjinde Frysk Filologekongres 8, 9 en 10 desimber 1999]

Dyk, S., 2001, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 50, p. 147-153

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
33 Downloads (Pure)

[Review of: (2001) Dat kin de brune net lûke. Sprekwurden, siswizen en útdrukkingen.]

van der Kuip, F. J., 2001, In : De Pompeblêden: Tydskrift foar Fryske Stúdzje. 72, p. 73

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
28 Downloads (Pure)

[Review of: G. Duby (1997) Mütter, Witwen, Konkubinen. Frauen im zwölften Jahrhundert]

Brand, A. J., 2001, In : Das Historisch-Politische Buch. 48/5, p. 471-471

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: H. Brinkman (1995) Uit liefde geschreven. Het handschrift van Jan Philipszn.,]

Brand, A. J., 2001, In : BMGN - Low Countries Historical Review.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: H.L. Cox (2000) Van Dale Spreekwoordenboek: Nederlands, Fries, Afrikaans, Engels, Duits, Frans, Spaans, Latijn]

van der Kuip, F. J., 2001, In : It Beaken. 63, 1, p. 34-36

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
43 Downloads (Pure)

Een oorkondenboek voor de wetenschapper en de leek [Review of: (1999) U. Spengler-Reffgen (ed.), Emmericher Urkundenbuch. Urkunden 828-1355]

Noomen, P. N., 2001, In : SIGNUM: Nieuwsbrief. jrg. 13, p. 52-57

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
111 Downloads (Pure)

Women and Labour in Late Colonial India [Review of: S Sen (1999) Women and Labour in Late Colonial India. The Bengal Jute Industry]

Bosma, U., 2001, In : International Review of Social History. 46, 2, p. 257-258

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

Open Access
File
39 Downloads (Pure)

[Review of: J.J. van Moolenbroek (1999) Mirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en de Nederlanders]

Mol, J. A., 2002, In : It Beaken. 64, p. 166-168

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: P. Morren (2000) De eerste kruistocht (1095-1099)]

Mol, J. A., 2002, In : SIGNUM: Nieuwsbrief. 14, p. 11-15

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

Open Access
File
106 Downloads (Pure)

Besprek C. Vlas, Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980 [Review of: (2001) Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980]

Hemminga, P., 2002, In : It Beaken. 64, 2, p. 174-178

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
30 Downloads (Pure)

Brabantse Eftelingsprookjes [Review of: (2002) D'r waar 's. Sprookjes uit d'n Efteling, in 't Brabants ...dur Brabantse vertellers...]

Meder, T., 2002, In : Brabants Heem. 54, 4, p. 159-160

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

Open Access
File
78 Downloads (Pure)
Open Access
File
67 Downloads (Pure)

Review of: Ad van Liempt (2002) Kopgeld. Nederlandse premiejagers op zoek naar joden, 1943

Eickhoff, M., 23 Nov 2002, In : Trouw.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewPopularizing

Review of: Michael Wildt (2002) Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamt

Eickhoff, M., 09 Nov 2002, In : Trouw.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: G. Termorshuizen, Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers, 1744-1905 (Amsterdam/Leiden 2001)]

Sens, A., 2003, In : BMGN - Low Countries Historical Review. 118, 1, p. 81-83 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

File
15 Downloads (Pure)

[Review of: H.H. Munske (2001) Handbuch des Friesischen / Handbook of Frisian Studies]

Dyk, S., 2003, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 52, p. 77-87

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
39 Downloads (Pure)

[Review of: K.F. Gildemacher (2003) Skipperstaal. Lexicon van de Friese schipperij 1850-2000]

Dyk, S., 2003, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 52, p. 160-163

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
38 Downloads (Pure)

Besprek: Bartje Abbo-Tilstra, Om de sûnens fan it Fryske folk [Review of: (2002) Om de sûnens fan it Fryske folk (Diss.UVA)]

Hemminga, P., 2003, In : It Beaken. 65, 3/4, p. 194-197

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
40 Downloads (Pure)