1. 2019
 2. Waling Dykstra op 'e nij ûntdutsen

  de Vries, A., 06 Sep 2019, In : Letterhoeke. 15, 2, p. 6-7

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 3. Master Wopke Jakobs de Jong: in drystmoedige Amos yn Sint Jabik

  de Vries, A., 21 Aug 2019, In : Bildtse Post.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 4. Sipke Brandsma, de onbekende Friese kroniekschrijver

  de Vries, A., 12 Jul 2019, In : Friesch Dagblad. p. 23

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

 5. Konstruksje fan sosjale identiteit yn it Fryske realisme. It betide wurk (1848-1860) fan Waling Dykstra

  de Vries, A., 05 Jul 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4, p. 268-281

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 6. Mijn harp is voor jou. Gedichten van Piter Jelles Troelstra (1860-1930)

  de Vries, A. (ed.), 28 Mar 2019, Tresoar.

  Research output: Book/ReportBookProfessional

 7. ‘Dan deed ze het werk van een man’. Moraal, politiek en emancipatie bij Haitskemoei

  de Vries, A., 24 Feb 2019, In : Neerlandistiek.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

ID: 9677121