1. 1998
 2. De drie stamgebieden en de gebiedende wijs meervoud van 'zijn'.

  Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 133-142

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 3. De gebiedende wijs en de tweede persoon meervoud van 'zijn'.

  Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 168-174

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 4. Nomenincorporatie in finiete werkwoordsvormen en de methodologie van het vragen stellen.

  Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 88-97

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 5. Weg en voort (zonder voorafgaande voorzetselbepaling)

  Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 53-56

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 6. 1999
 7. De derde constructie

  Hoekstra, E. & Hartevelt, A., 1999, In : TABU. 29, p. 179-184

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 8. De opkomst van het aspektuele hulpwerkwoord LIGGEN.

  Hoekstra, E., 1999, In : TABU. 29, p. 43-47

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 9. Door de standaardtaal gesteunde suffixen rukken sneller op na onbeklemtoonde lettergrepen: mannelijke en vrouwelijke inwonersnamen bij inheemse plaatsnamen

  Hoekstra, E., 1999, Morfologiedagen 1997. Handelingen van het colloquium aan de Université de Liege op 23 en 24 september 1997.. Theissen, S. (ed.). Luik: Vakgroep Nederlands, Université de Liege, p. 5-11

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 10. Meloet, oeretoeter en dikkerd

  Scholtmeijer, H., Hoekstra, E. & van Koppen, M., 1999, In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête. De Tier, V. & Reker, S. (eds.). Groesbeek: SND

  Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

 11. Recensie van Jarich Hoekstra [Review of: J Hoekstra (1998) Fryske Wurdfoarming]

  Hoekstra, E., 1999, In : Taal & Tongval. 50, p. 196-198

  Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

 12. Schakeringspartikels en gevoelsmodaliteiten.

  Hoekstra, E., 1999, In : TABU. 29, p. 97-102

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...17 Next

ID: 12011