If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2006

Oer de datearring en it auteurskip fan 'Ansck in Houck'

Hoekstra, E., 2006, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 55, p. 48-58

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
39 Downloads (Pure)

Review of G. Reershemius [Review of: Gertrud Reershemius (2004) Niederdeutsch in Ostfriesland. Zwischen Sprachkontakt, Sprachveränderung und Sprachwechsel]

Hoekstra, E., 2006, In : It Beaken. 67, p. 236-242

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
43 Downloads (Pure)
2005

Een Fries menu dialectgeografisch bekeken

Hoekstra, E., 2005, Het dialectenboek 8. Proeven van dialect. Een kijkje in de keuken van de Nederlandse dialecten. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, p. 63-75

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Syntaktyske skaaimerken fan sprutsen taal út it Korpus Sprutsen Frysk

Hoekstra, E., 2005, In : It Beaken. 67, p. 1-16

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

West hat, west is: it helptiidwurd fan it perfektum by 'wêze'

Hoekstra, E. & Wolf, H., 2005, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 53, p. 85-105

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

2004

The dialects of Noord-Holland, Zuid-Holland and Utrecht

Hoekstra, E. & Scholtmeijer, H., 2004, In : Leuvense Bijdragen: tijdschrift voor Germaanse filologie. 93, p. 77-149

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
420 Downloads (Pure)
2003

Frisian. Standardization in progress of a language in decay

Hoekstra, E., 2003, Germanic Standardizations. Past to Present. Amsterdam: John Benjamins Publishing, Vol. 18. p. 193-209 480 p. (IMPACT: Studies in Language and Society).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
946 Downloads (Pure)

Taaldatabanken op het gebied van het Fries

Hoekstra, E., 2003, In : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 8, 1, p. 58-62

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
132 Downloads (Pure)

Taaldatabanken op it mêd fan it Frysk

Hoekstra, E., 2003, Philologia Frisica 2002. Boersma, P., Hemminga, H., Jansma, L. & Jensma, G. (eds.). Ljouwert: Fryske Akademy, p. 55-64

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Ta de nominalisearjende efterheaksels -ENS en -HEID

Hoekstra, E. & Hut, A., 2003, In : It Beaken. 65, p. 19-39

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
119 Downloads (Pure)

Vive la différence? Autochtone beschimpingen van het afwijkende in Friesland

Hoekstra, E., 2003, Aan taal herkend. Het bewustzijn van dialectverschil.. De Tier, V. & Vandekerckhove, R. (eds.). Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, Vol. 7. p. 75-86 (Het dialectenboek).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
26 Downloads (Pure)
2002

A structure-based analysis of morphosyntactic regularities in language contact

Hoekstra, E., 2002, Studies in Comparative Germanic Syntax. Amsterdam: John Benjamins Publishing, p. 277-291

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
617 Downloads (Pure)
2001

Frisian Relicts in the Dutch dialects

Hoekstra, E., 2001, Handbuch des Friesischen Handbook of Frisian Studies. Munske, H. H. (ed.). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, p. 138-142

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
92 Downloads (Pure)

Het Bildts als resultaat van Fries-Hollands taalcontact.

Hoekstra, E. & van Koppen, M., 2001, Language contact. Substratum, superstratum, adstratum in Germanic languages. Boutkan, D. & Quak, A. (eds.). Amsterdam: Rodopi, Vol. 54. p. 89-106 (Amsterdamer Beiträge zur Alteren Germanistik).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
218 Downloads (Pure)

Het diminutiefsysteem in het Bildts: Fries of Hollands?

Hoekstra, E. & van Koppen, M., 2001, Language contact. Substratum, superstratum, adstratum in Germanic languages. Amsterdam: Rodopi, Vol. 54. p. 107-116 (Amsterdamer Beiträge zur Alteren Germanistik).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
38 Downloads (Pure)
2000

ER in de dikke Van Dale: over functiewoorden in het woordenboek

Hoekstra, E., 2000, In : Trefwoord.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
105 Downloads (Pure)

Grammaticale Functies van -E en -EN in het Westfries en het Fries en taalcontactgestuurde veranderingen

Hoekstra, E., 2000, In : Taal & Tongval. 70, p. 136-149

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
100 Downloads (Pure)

On D-pronouns and the movement of topic-features

Hoekstra, E., 2000, In : Folia Linguistica. 33, 1, p. 59-74

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
296 Downloads (Pure)
1999

De derde constructie

Hoekstra, E. & Hartevelt, A., 1999, In : TABU. 29, p. 179-184

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

De opkomst van het aspektuele hulpwerkwoord LIGGEN.

Hoekstra, E., 1999, In : TABU. 29, p. 43-47

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Door de standaardtaal gesteunde suffixen rukken sneller op na onbeklemtoonde lettergrepen: mannelijke en vrouwelijke inwonersnamen bij inheemse plaatsnamen

Hoekstra, E., 1999, Morfologiedagen 1997. Handelingen van het colloquium aan de Université de Liege op 23 en 24 september 1997.. Theissen, S. (ed.). Luik: Vakgroep Nederlands, Université de Liege, p. 5-11

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Meloet, oeretoeter en dikkerd

Scholtmeijer, H., Hoekstra, E. & van Koppen, M., 1999, In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquête. De Tier, V. & Reker, S. (eds.). Groesbeek: SND

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Recensie van Jarich Hoekstra [Review of: J Hoekstra (1998) Fryske Wurdfoarming]

Hoekstra, E., 1999, In : Taal & Tongval. 50, p. 196-198

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

Schakeringspartikels en gevoelsmodaliteiten.

Hoekstra, E., 1999, In : TABU. 29, p. 97-102

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Zo dronken als een kruiwagen en andere metaforen.

Hoekstra, E., 1999, In Vergelijking met Dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-enquête.. De Tier, V. & Reker, S. (eds.). Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, Vol. 5. p. 71-87 (Het Dialectenboek).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

1998

De drie stamgebieden en de gebiedende wijs meervoud van 'zijn'.

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 133-142

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

De gebiedende wijs en de tweede persoon meervoud van 'zijn'.

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 168-174

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Nomenincorporatie in finiete werkwoordsvormen en de methodologie van het vragen stellen.

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 88-97

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Weg en voort (zonder voorafgaande voorzetselbepaling)

Hoekstra, E., 1998, In : TABU. 28, p. 53-56

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review