If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Chapter
2019

Alltag im Deutschordenskonvent Utrecht im 15. Jahrhundert

Mol, J. A., 2019, Das Leben im Ordenshaus. Vorträge der Tagung der interrnationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Tallinn 2014. Kreem, J. (ed.). VDG, Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, p. 164-177 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens; vol. 81).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientificpeer-review

Vikings and the Church in the Frisian Lands

Mol, J. A. & de Langen, G., 11 Oct 2019, We Vikings. Frisians and Vikings in the Coastal Area of the Low Countries. Zwolle: Uitgeverij Waanders, p. 22-41 20 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
6 Downloads (Pure)
2018

Een heilige in It Heidenskip: Een volmiddeleeuwse ontginning onder de klokslag van Sint Ursula

Mol, J. A. & de Langen, G., 21 Apr 2018, Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie: Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Nieuwhof, A., Knol, E. & Schokker, J. (eds.). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek, Vol. 99. p. 173-186 14 p. (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; vol. 99).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
91 Downloads (Pure)
2017

De Monsterlijsten van Friesland 1552 en Ameland 1558

Mol, J. A. & van der Meer, P. L. G., 23 Nov 2017, De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560. Mol, J. (ed.). Uitgeverij Verloren, p. 175-336 162 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientificpeer-review

Open Access
File
185 Downloads (Pure)
2016

Terpenbouw en dorpsvorming in het Friese kustgebied tussen Vlie en Eems in de volle middeleeuwen

Mol, J. A. & de Langen, G., 2016, Van Wierhuizen tot Achlum. Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden. Nieuwhof, A. (ed.). Groningen, p. 99-128 30 p. 6. (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; vol. 98).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientificpeer-review

Open Access
File
493 Downloads (Pure)
2015

Building a parcel based historical GIS for the Netherlands with the cadastre of 1812-1832: results, problems and perspectives

Mol, J. A., 2015, Die Schwedische Landesaufnahme von Vorpommern 1692-1709. Ergebnisse eines Editionsprojektes im Kontext der Forschung. Busch, M., Kroll, S. & Olesen, J. E. (eds.). Kiel: Ludwig Verlag, p. 35-54, 160-164 24 p. (Die schwedische Landesaufnahme von Vorpommern 1692-1709).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientificpeer-review

2013

Die ehemaligen Klosterplätze im Küstengebiet / De voormalige kloosterplaatsen in het kustgebied

Bärenfänger, R. & Mol, J. A., 2013, Land der Entdeckungen / Land van ontdekkingen. Die Archäologie des friesischen Küstenraums / De archeologie van het Friese kustgebied. Kegler, J. (ed.). Aurich: Ostfriesische Landschaft, p. 296-309

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
1756 Downloads (Pure)

Inleiding Beneficiaalboeken

Mol, J. A. & van der Meer, P. L. G., 2013, De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543. van der Meer, P. L. G. & Mol, J. A. (eds.). Leeuwarden: Afûk / Fryske Akademy, Vol. 1069. p. 15-71 (Fryske Akademy).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
421 Downloads (Pure)

Kleasters en geweld yn let-midsieusk Fryslân

Mol, J. A., 2013, De tienduizend dingen. Feestbundel voor Reinier Salverda. Brand, A. J., Groen, B. M., Hoekstra, E. & van der Meer, C. (eds.). Ljouwert: Afûk / Fryske Akademy, Vol. 1075. p. 87-98 12 p. (Fryske Akademy).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
103 Downloads (Pure)

Monasteries and water management in the Frisian Coastal Plain. The reconstruction of landed property as a trigger for new research on the chronology of embankment and drainage.

Mol, J. A., 2013, Landscapes or Seascapes? The history of the coastal area in the North Sea Area reconsidered. Borger, G., de Kraker, A., Soens, T., Thoen, E. & Tys, D. (eds.). Turnhout: Brepols Publishers, Vol. 13. p. 267-285 18 p. (Corn Publication Series. Comparative Rural History of the North Sea Area).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

2012

Inleiding

Mol, J. A., 2012, De nalatenschap van de Paulusabdij. van Engen, H. & van Vliet, K. (eds.). Hilversum: Uitgeverij Verloren, p. 9-22 13 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Priesterbrüder in Friesland und der Ballei Utrecht während des Mittelalters

Mol, J. A., 2012, Herrschaft, Netzwerke, Brüder des Deutschen Ordens im Mittelalter und Neuzeit. Militzer, K. (ed.). Weimar, Vol. 72. p. 93-106 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Udo Arnold, historicus van Europese betekenis

Mol, J. A., 2012, Adel, ridderorde en erfgoed in het Land van Maas en Rijn. Opstellen und Aufsätze zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. Udo Arnold. Mertens, J. (ed.). Bilzen: Historisch Studiecentrum Alden Biesen, Vol. 10. p. 19-22 (Bijdragen tot de geschiedenis van de Duitse Orde in de Balije Biesen).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

2010

Bezitsverwerving en goederenbeheer van de abdij van Aduard

Mol, J. A., 2010, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Mol, J. A. & van Moolenbroek, J. J. (eds.). Hilversum / Leeuwarden: Uitgeverij Verloren, p. 173-202 30 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

De kadastrale kapstok: HISGIS Fryslân als model voor een Nederlands basissysteem

Mol, J. A. & Ekamper, P., 2010, Tijd en ruimte: nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen. Boonstra, O. & Schuurman, A. (eds.). Utrecht: Matrijs, p. 198-209

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Emo

Mol, J. A., 2010, Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Dunphy, R. G. (ed.). Leiden and Boston: Brill, p. 575

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Het klooster, het land en het water

Mol, J. A. & Delvigne, J., 2010, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Mol, J. A. & van Moolenbroek, J. J. (eds.). Hilversum / Leeuwarden: Uitgeverij Verloren, Vol. 121. p. 153-172 20 p. (Middeleeuwse Studies en Bronnen).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Inleiding

Mol, J. A. & van Moolenbroek, J. J., 2010, De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Mol, J. A. & van Moolenbroek, J. J. (eds.). Hilversum / Leeuwarden: Uitgeverij Verloren, Vol. 121. p. 9-18 10 p. (Middeleeuwse Studies en Bronnen).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Kerken, kloosters en belangen

Mol, J. A., 2010, Het verhaal Wûnseradiel … dat âlde, âlde paad. Jansma, K. (ed.). Leeuwarden, p. 60-71

Research output: Chapter in book/volumeChapterProfessional

Menko

Mol, J. A., 2010, Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Dunphy, R. G. (ed.). Leiden and Boston: Brill, p. 1103

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Stellingwerf en Schoterland als vrije Friese landsgemeenten en hun strijd met de bisschop van Utrecht

Mol, J. A., 2010, Soe sullen die Stellinge. Lezingen van het Historisch Symposium Stellingwarf 700. Bloemhoff, H. & Zuil, C. (eds.). Oldeberkoop, p. 11-31 22 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Vitae abbatum Orti Sancte Marie

Mol, J. A., 2010, Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Dunphy, R. G. (ed.). Leiden and Boston: Brill, p. 1487

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
152 Downloads (Pure)

Welvaart en strijd

Mol, J. A. & Jansma, K., 2010, Het verhaal Wûnseradiel … dat âlde, âlde paad. Jansma, K. (ed.). Leeuwarden, p. 32-45

Research output: Chapter in book/volumeChapterProfessional

2009

Frise

Mol, J. A., 2009, Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen âge. Bériou, N. & Josserand, P. (eds.). Fayard, p. 371-372 2 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Ter introductie

Mol, J. A., 2009, Soevereine Heerlijkheid. Commanderij Gemert. Thelen, T. (ed.). Gemert: Gemeente Gemert-Bakel, Vol. 30. p. 6-7 (Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
48 Downloads (Pure)

Utrecht

Mol, J. A., 2009, Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen âge. Bériou, N. & Josserand, P. (eds.). Fayard, p. 947-948 2 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

2008

Deelname aan de kruistochten

Mol, J. A., 2008, Frieslands verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen. Kooistra, D., Betten, E. & de Vries, P. A. (eds.). Gorredijk: Bornmeer, Vol. 1025. p. 84-88 5 p. (Fryske Akademy).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

De ontwikkeling van de parochiekerken.

Mol, J. A. & Noomen, P. N., 2008, Frieslands verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen. Kooistra, D., Betten, E. & de Vries, P. A. (eds.). Gorredijk: Bornmeer, Vol. 1025. p. 73-77 5 p. (Fryske Akademy).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
69 Downloads (Pure)

De slag bij Staveren in 1345

Mol, J. A., 2008, Frieslands verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen. Kooistra, D., Betten, E. & de Vries, P. A. (eds.). Gorredijk: Bornmeer, Vol. 1025. p. 104-109 6 p. (Fryske Akademy).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Die friesischen Johanniterklöster im Mittelalter

Mol, J. A., 2008, Zur Geschichte des Johanniter-Ordens im friesischen Küstenraum und anschliessenden Binnenland. van Lengen, H. (ed.). Cloppenburg: Heimatbund für das Oldenburger Münsterland, Vol. 15. p. 42-65 (Beiträge zur Geschichte des Oldenburger Münsterlandes).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
78 Downloads (Pure)

Epiloog: de Moderne Devotie en de vernieuwing van het kloosterlandschap in Nederland

Mol, J. A., 2008, Monastieke observantie en Moderne Devotie. van Engen, H. & Verhoeven, G. (eds.). Hilversum: Uitgeverij Verloren, p. 213-231 18 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
1225 Downloads (Pure)

Frisians and Foreigners in the Hospitaller House of Sneek: Origins and Careers

Mol, J. A., 2008, The Military Orders, Volume 3: History and Heritage. Mallia-Milanes, V. (ed.). Aldershot: Ashgate Publishing Ltd., Vol. 3. p. 269-278 (The Military Orders).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Kloosters in Westerlauwers Friesland

Mol, J. A., 2008, Frieslands verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen. Kooistra, D., Betten, E. & de Vries, P. A. (eds.). Gorredijk: Bornmeer, Vol. 1025. p. 78-83 6 p. (Fryske Akademy).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

2007

Friesland under the Teutonic Order? A Fantastic Plan from 1517 by Grand Master Albrecht of Brandenburg-Ansbach

Mol, J. A., 2007, The Hospitallers, the Mediterranean and Europe. Festschrift for Anthony Luttrell. Borchardt, K., Jaspert, N. & Nicholson, H. (eds.). Aldershot: Ashgate Publishing Ltd., p. 243-254 12 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
39 Downloads (Pure)

Gallows in medieval Friesland

Mol, J. A., 2007, Advances in Oldfrisian Philology. Bremmer, R. H. & van Weezel, L. (eds.). Amsterdam / New York: Rodopi, Vol. 64. p. 263-298 494 p. (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
175 Downloads (Pure)

Helwerd; de heilige wierde bij Usquert. De eerste dichter in de volkstaal

Mol, J. A., 2007, Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Blockmans, W. & Pleij, H. (eds.). Amsterdam, p. 74-85 12 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

File
112 Downloads (Pure)

Mlodsz kronika Wielkich Mistrzow

Mol, J. A., 2007, Imagines Potestatis. Insygnia i znaki Wladzy w Krolestwie Polskim i Zkonie Niemieckim. Trupinda, J. (ed.). Malbork, p. 415-416

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Tussen Staveren en Warns; het Rode Klif. Fries nationalisme

Mol, J. A., 2007, Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Blockmans, W. & Pleij, H. (eds.). Amsterdam, p. 228-239 12 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
387 Downloads (Pure)
2006

Een premonstratenzer landschap in Friesland: het 'imperium'' van Lidlum en Monnikebajum ruimtelijk bezien

Mol, J. A., 2006, Norbertijner Abdij-economie en landschap. Janssens, H. (ed.). Averbode, Vol. 14. p. 31-51 (Bijdragen van de contactdag van de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Frisia

Mol, J. A., 2006, The Crusades. An Encyclopedia. Murray, A. V. (ed.). Santa Barbara, p. 487-489 3 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Het Broereklooster van Bolsward: een kort historisch overzicht

Mol, J. A., 2006, Onder dak. De Broerekerk van Bolsward. Friso, W. & van der Waard, F. J. (eds.). Groningen, p. 7-19 13 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
1143 Downloads (Pure)

Terug naar Goes

Mol, J. A., 2006, Een geslaagde allochtoon. Ir Hein Ehrhardt 80 jaar. Kuiper, Y. & van Weperen, A. (eds.). Leeuwarden, p. 19-23

Research output: Chapter in book/volumeChapterProfessional

The Dutch Presence in the Teutonic Order

Mol, J. A., 2006, Beyond Traditional Borders. Eight Centuries of Latvian-Dutch relations. Riga, p. 19-26

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
85 Downloads (Pure)

The Hospitaller Sisters in Frisia

Mol, J. A., 2006, Hospitaller Women in the Middle Ages. Luttrell, A. & Nicholson, H. (eds.). Aldershot: Ashgate Publishing Ltd., p. 179-208 30 p.

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
2416 Downloads (Pure)

Trying to Survive. The Military Orders in Utrecht, 1580-1620

Mol, J. A., 2006, The Military Orders and the Reformation. Choices, State building and the Weight of Tradition. Mol, J. A., Militzer, K. & Nicholson, H. (eds.). Hilversum: Uitgeverij Verloren, p. 181-208

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
236 Downloads (Pure)
2005

De aanval van de groep Ravelli. een dramatisch verlopen Nederlandse actie op het Eiland van Dordrecht, 10-11 mei 1940

Mol, J. A., 2005, Achtste bulletin van de Tweede Wereldoorlog. Pierik, P., Ros, M. & van Swieten, J. (eds.). Soesterberg: Aspekt, p. 125-172

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
739 Downloads (Pure)

De johannieter zusters in middeleeuws Friesland

Mol, J. A., 2005, Tota Frisia in Teilansichten. Hajo van Lengen zum 65. Geburtstag. Schmidt, H., Schwarz, W. & Tielke, M. (eds.). Aurich, p. 173-198

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
441 Downloads (Pure)

Die Johanniterklöster im mittelalterlichen Friesland

Mol, J. A., 2005, Die Johanniter Kapelle in Bokelesch. Piotrowsky, M. (ed.). Oldenburg, p. 9-45 (2005).

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

Open Access
File
394 Downloads (Pure)

Woord vooraf

Mol, J. A., 2005, Het recht van een vrije Friese stad. De stadboeken van Bolsward van 1455 en 1479. Robijn, V. (ed.). Leeuwarden/Hilversum: Fryske Akademy/Verloren, p. 6-7

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

2004

De Bonifatiusabdij

Mol, J. A., 2004, Geschiedenis van Dokkum, hart van Noordelijk Oostergo. Schroor, M. (ed.). Dokkum, p. 50-51

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific