If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

Filter
Article
2020

De namen van Friese kloosters

Mol, J. A., 2020, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 26, 2, p. 16-20 5 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Discussiedossier Zwartwoude

Mol, J. A., de Bont, C. & Kuiken, K., 2020, In : Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. 28, 2, p. 102-104 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Dwalen door Delfland in 1832

Mol, J. A., 2020, In : Delf, Cultuurhistorisch Magazine voor Delft. 22, 1, p. 24-25 2 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Het klooster Groendijk in Sneek en de familie Harinxma (I)

Mol, J., 2020, In : Alde Fryske tsjerken. 23, p. 23-28 6 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access
File
6 Downloads (Pure)

Het Napoleontisch kadaster van Holland in GIS: belang en perspectieven

Mol, J. A., 2020, In : Holland: historisch tijdschrift. 52, 1, p. 20-29 10 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

2019

Met heiligen en heren langs middeleeuwse parochiekerken: Otto Roemelings gegevensbestand voor Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640

Mol, J. A. & de Langen, G., 12 Oct 2019, In : Groninger Kerken. 2019, October, p. 87-101 14 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access
File
2 Downloads (Pure)
2018

All history is local history. Een pleidooi voor glocalisering van lokale en regionale geschiedenis

Translated title of the contribution: All history is local history. : A plea for the glocalization of local and regional historyBijsterveld, A-J. & Mol, J. A., 2018, In : Studies over de Sociaal-Economische Geschiedenis van Limburg. 2018, p. 16-41 26 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Church Foundation and Parish Formation in Frisia in the Tenth and Eleventh Centuries: A Planned Development?

de Langen, G. & Mol, J. A., Mar 2018, In : The Medieval Low Countries. An Annual Review. 4 (2017), p. 1-55 1.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

De plattegrond van Oegeklooster

Mol, J. A., 2018, In : Magazine Bolswards Historie. 8, 2, p. 10-11 2 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Een uithof en een convent: de plattegrond van Oegeklooster bij Bolsward

de Langen, G. & Mol, J. A., 2018, In : Alde Fryske tsjerken. 19, p. 5-10 6 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access
File
35 Downloads (Pure)

Frederik II. Koning, keizer, kunstenaar, kruisvaarder, wetenschapper

Mol, J. A., 2018, In : G/Geschiedenis. 9, 1, p. 52-55 4 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access

Kerk, macht en ruimte in Holland tot het midden van de 11de eeuw. De uitbouw van het parochiewezen tussen Maas en Vlie

Translated title of the contribution: Church, power and space in Holland until the middle of the eleventh centuryde Langen, G. & Mol, J. A., 2018, In : Holland: historisch tijdschrift. 50, 4, p. 264-273, 309-310 12 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
16 Downloads (Pure)
2017

De kloostergoederen in Fryslân na de Reformatie

Mol, J. A., Dec 2017, In : Alde Fryske tsjerken. 17, p. 12-26

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

2016

Een paar kanttekeningen bij het eerste deel van de middeleeuwse geschiedenis van Limburg

Mol, J. A., 2016, In : Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. 151, 2015, p. 306-312 7 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Open Access
File
225 Downloads (Pure)
2015

De galg van Bolsward

Mol, J. A., 2015, In : Magazine Bolswards Historie. 2015, 9, p. 4 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

De nieuwbouw van het cisterciënzer klooster Menterne, ca. 1290-1300. Een verkenning van de ruimtelijke structuur

Feikens, J. J. & Mol, J. A., Jan 2015, In : Groninger Kerken. 2015, 1, p. 311-312 2 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Open Access

Gerkesklooster en zijn ontginningsactiviteit in Langewold omstreeks 1300

Mol, J. A. & Zomer, J., 2015, In : Stad & Lande. 2015, 3, p. 30-35 5 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Jacob van Zuden and the Early Fourteenth-Century Expansion of the Hospitallers in the Bishopric of Utrecht

Koorn, F. W. J. & Mol, J. A., 2015, In : Crusades. 14, p. 183-209 27 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
272 Downloads (Pure)

The Cistercian Model? The Application of the Grange System by the Various Religious Orders in the Frisian Coastal Area, 1150-1400

Mol, J. A., 2015, In : The Medieval Low Countries. An Annual Review. 1, p. 205-233 28 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
177 Downloads (Pure)
2014

Duizenden boeken naar Tresoar

van der Meer, P. L. G. & Mol, J. A., 26 Mar 2014, In : Leeuwarder Courant. p. 2 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Open Access
File
50 Downloads (Pure)

Het inkomen van zielzorgers in Friesland, 1511-1543

Translated title of the contribution: The income of parishministers in Friesland, 1511-1543Mol, J. A., 2014, In : De Vrije Fries. 94, p. 165-174 10 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
55 Downloads (Pure)

Inleiding Belang en betekenis van de Beneficiaalboeken van Friesland 1543

Mol, J. A. & van der Meer, P., 2014, In : De Vrije Fries. 94, p. 129-132 4 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Open Access
File
48 Downloads (Pure)
2013

Boekbespreking 'Dagboek van een beul' door Joel Harrington

Mol, J. A., 23 Jun 2013, In : OVT Radioprogramma VPRO.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

2012

De middeleeuwse veenontginningen in Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland: datering en fasering

Mol, J. A., 2012, In : Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis. 14, 2011, p. 46-90 45 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

It kleaster Klaarkamp; TV-documentaire

Mol, J. A., 27 Nov 2012, In : omrop Fryslân.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Naar het voorbeeld van de cisterciënzers? Uithoven van kloosters in de Friese kustzone, 1150-1400

Mol, J. A., 2012, In : Jaarboek Abdijmuseum Ten Duinen 1138. Novi Monasterii. 11 [2011], p. 53-62 10 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Om riddereer of zielenheil? De Pruisenreizen van de Noord-Nederlandse adel in de veertiende eeuw

Mol, J. A., 2012, In : Leidschrift Historisch Tijdschrift. 27, 3, p. 113-128 16 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Stellingwervers en Schoterlanders en hun strijd voor de Friese vrijheid

Mol, J. A., 2012, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 18, 1, p. 25-28 4 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

2011

Het ridderordeonderzoek in de Nederlanden: stand van zaken en perspectieven

Mol, J. A., 2011, In : www.contactgroepsignum.eu. 12 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Open Access
2010

Netwerken voor het Heilige Land. Jacob van Zuden en de expansie van de johannieters in het bisdom Utrecht

Mol, J. A. & Koorn, F. W. J., 2010, In : Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis. 12 (2009), p. 146-174 28 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Riddersporen en kloostermoppen

Mol, J. A., 2010, In : De Veenbrief. 3, p. 16-21 6 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

2008

Bonifatius in VPRO serie 12 politieke moorden: historisch commentaar

Mol, J. A., 23 Nov 2008, In : TV-uitzending VPRO.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

File
266 Downloads (Pure)

De Friezen als uitverkoren volk: religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland

Mol, J. A. & Smithuis, J., 2008, In : Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis. 11, p. 175-204 30 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

File
1201 Downloads (Pure)

Histoarysk ûndersyk by de Fryske Akademy

Mol, J. A., 07 Dec 2008, In : TV-uitzending Omrop Fryslân.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

2007

Hoe God verscheen in Jorwerd. De ontwikkeling van de Friese parochiekerken

Noomen, P. N. & Mol, J. A., 2007, In : Friesch Dagblad. 2007, 8 september, p. 20-21

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

Kloosters, galgen en meisjes van plezier. GIS en geschiedenis in een Fries project

Mol, J. A., 2007, In : GIS Magazine. 5, 2, p. 18-21 4 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

File
154 Downloads (Pure)
2006

Galgen in laatmiddeleeuws Friesland

Mol, J. A., 2006, In : De Vrije Fries. 86, p. 95-140 46 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Open Access
File
2360 Downloads (Pure)

Klaarkamp bij Rinsumageest; de ruimtelijke ontwikkeling van terp en klooster

Mol, J. A., 2006, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 12, 2, p. 5-12 8 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Open Access
File
229 Downloads (Pure)
2005

Beziehungen zwischen den Zirkarien Friesland und Westfalen im Mittelalter

Mol, J. A., 2005, In : Analecta Praemonstratensia. 81, p. 128-153 26 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Open Access
File
987 Downloads (Pure)

Friesland en Groningen onder de Duitse Orde? Een fantastisch plan van hoogmeester Albert van Brandenburg-Ansbach uit 1517

Mol, J. A., 2005, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 11, p. 18-23 6 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Open Access
File
96 Downloads (Pure)

Kerstening in Friesland

Mol, J. A., 2005, In : Benedictijns Tijdschrift. 2, p. 61-71 11 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Open Access
File
27 Downloads (Pure)
2004

Bonifatius begon aan de top en met de Friezen had hij weinig. Interview aan Ton Crijnen

Noomen, P. N. & Mol, J. A., 11 Mar 2004, In : Trouw. p. 13

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie?

Mol, J. A., 2004, In : Historisch Tijdschrift Fryslân. 10, p. 16-20 5 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Open Access
File
152 Downloads (Pure)

De Epposteen van Rinsumageest

Mol, J. A. & Post, J., 2004, In : Bulletin KNOB. 103, p. 109-121 23 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Open Access
File
194 Downloads (Pure)

De kloostergoederen in Friesland na de Reformatie

Mol, J. A., 2004, In : SIGNUM: Nieuwsbrief. 16, p. 87-98 12 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Open Access
File
797 Downloads (Pure)

Het uithofsysteem van het klooster Bergum in Friesland

Mol, J. A., 2004, In : Historisch Geografisch Tijdschrift. 22, p. 73-85 13 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Open Access
File
112 Downloads (Pure)