If you made any changes in Pure these will be visible here soon.

Research Output

2020

Investeer in onze publieke kennisinfrastructuur met beleid

Peters, M., 09 Feb 2020, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Missiegedreven innovatiebeleid vraagt samenwerking tussen lokaal en nationaal niveau

Peters, M., 05 Feb 2020, 9 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Sturen op innovatiekracht in de landbouw

Peters, M., 04 Feb 2020, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Zeven acties voor verantwoord innoveren met AI

Peters, M., 05 Mar 2020, 8 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access
2019

Beheer energiedata vanuit algemeen nut: zet digitalisering in voor schone, betrouwbare, veilige en betaalbare energie voor iedereen

Peters, M., 25 Nov 2019, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Bijdrage rondetafelgesprek: digitalisering in het hoger onderwijs

Peters, M., 19 Nov 2019, 7 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Een missiegerichte aanpak voor slimme zorg en e-health

Peters, M., 06 Nov 2019, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Forensisch onderzoek

Peters, M., 28 Oct 2019, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Gegevensuitwisseling in de zorg: aandachtspunten voor maatschappelijk verantwoord datagebruik voor gezondheid

Peters, M., 03 Oct 2019, 4 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Maatregelen voor cybervrede: betere regulering van technologisch nieuwe wapensystemen

Peters, M., 27 Sep 2019, 7 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Meningsvorming over embryo-onderzoek en toepassing ervan in de praktijk

Peters, M., 29 Nov 2019, 7 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Missiegericht innovatiebeleid in uitvoering

Peters, M., 05 Apr 2019, 7 p.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Technologie in de veehouderij

Peters, M., 04 Sep 2019, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access
Open Access

Uitdagingen voor regulering van drones en killer robots: schriftelijke inbreng voor een Kameroverleg over killerrobots en drones

Peters, M., 17 Jan 2019, Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access

Wetenschapsbeleid voor de samenleving: het publieke belang van kennis

Peters, M., 03 May 2019, 6 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Open Access
2018
Open Access
2017

Gespreksnotitie Rathenau Instituut over het rondetafelgesprek horizontale privacy bij de Tweede Kamer, 12 oktober 2017

Peters, M., 2017, 2 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Hand-out privacywetgeving voor deskundigenbijeenkomst bij de Eerste Kamer, 20 juni 2017

Peters, M., 2017, 2 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Position paper Rathenau Instituut t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Werk in de platformeconomie d.d. 16 november 2017

Peters, M., 2017, 3 p. Den Haag : Rathenau Instituut.

Research output: Other contributionProfessional

Van aap naar beter: een verkenning en dialoog over proeven met apen

Geesink, I., van Bodegom, L. & Peters, M., 2017, Den Haag: Rathenau Instituut. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2016

Moderne biotechnologie in Nederland: Informatie ter voorbereiding AO Biotechnologie

Rerimassie, V., van Est, R., Stemerding, D., van Keulen, I., Robaey, Z., Peters, M. & Malsch, I., 2016, Rathenau Instituut.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2015
260 Downloads (Pure)