H. Van de Velde (Recipient)

Tweejaarlijkse prijs voor het artikel: Pinget, A.C.H., M. Rotteveel & H. Van de Velde (2014). Standaardnederlands met een accent: herkenning en evaluatie van regionaal gekleurd Standaardnederlands in Nederland. Nederlandse Taalkunde 19 (1), 3-46.
Awarded date26 Nov 2015
Granting Organisations

ID: 4765135