DANS Dataprijs 2010

Prize: Prize (including medals and awards)Academic

Description

DANS wil met de Dataprijs de aandacht vestigen op het belang van goede, duurzame en toegankelijke data in het wetenschappelijk onderzoek, èn op het belangrijke werk van de mensen die vaak buiten de schijnwerpers voor die duurzaamheid en toegankelijkheid zorgen. Op basis van reeds verzamelde data wordt vaak baanbrekend onderzoek verricht dat tot nieuwe inzichten leidt.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsDANS-KNAW, Netherlands, Netherlands