Een reconstructie van negentiende-eeuwse Amsterdamse dialecten en sociolecten

Prize: Personal Grant ÔÇ║ Academic

Description

Gehonoreerde subsidieaanvraag van Amsterdam Time Machine, CLARIAH, use case taalkunde