Nicoline van der Sijs (Recipient)

Gehonoreerde subsidieaanvraag van Amsterdam Time Machine, CLARIAH, use case taalkunde
Awarded date2017

ID: 6324183