Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Prize: Election to learned society