Nedrerlandse Dataprijs, categorie sociale en geesteswetenschappen

Prize: Prize (including medals and awards)Societal

Description

De dataset bestaat uit de oudste Nederlandstalige kranten, gepubliceerd tussen 1618 en 1700. Door de ouderdom van de tekst en de veelheid aan lettertypes konden deze kranten niet door de computer worden gelezen, maar ruim 200 vrijwilligers brachten uitkomst! Zij tikten de circa 120.000 artikelen over binnen een crowdsourcingsproject dat was opgezet door INT, KB en Meertens Instituut en dat onder leiding stond van Nicoline van der Sijs. Het resultaat is een betrouwbaar full-text-doorzoekbaar onderzoekscorpus van circa 20 miljoen woorden, dat sinds mei op Delpher staat: een online zoeksysteem dat toegang geeft tot ruim 120 miljoen pagina’s uit Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften uit de 17e tot de 20e eeuw.
Degree of recognitionNational