e-depot Nederlandse Archeologie II

  • Wansleeben, M. (PI)

Project Details

Description

In het electronisch depot voor de Nederlandse archeologie (EDNA) zijn de digitale bestanden opgeslagen met onderzoeksgegevens van Nederlandse archeologen. Het zijn bestanden met primaire archeologische gegevens van opgravingen, regionale verkenningen en materiaalstudies. Het gaat daarbij met name om reeds afgeronde en publiceerde onderzoeksresultaten, waarvan de auteur(s) hun basisgegevens toegankelijk hebben gemaakt voor andere wetenschappers. Deze digitale documentatie van onderzoeksprojecten bestaat veelal uit groepen van bestanden, voor verschillende doeleinden aangemaakt, en in verschillende toepassingsprogrammatuur. De datasets in het electronisch depot zijn per onderzoeksproject en per groep van databestanden toegankelijk gemaakt. Beschrijvende informatie over het project, de dataset en de individuele bestanden zijn in één of meerdere metadata-documenten vastgelegd. Op basis van de beschrijvende metadata zou een andere onderzoeker in staat moeten zijn de gegevens te begrijpen en hergebruiken.

Hergebruik en toegangelijkheid
De digitale bestanden in het electronisch depot zijn door onderzoekers, wetenschappers of archeologische instellingen beschikbaar gesteld. De archeologische gegevens mogen voor wetenschappelijk onderzoek worden (her)gebruikt, mits voorzien van een eenduidige bronvermelding. Eventuele auteursrechten berusten altijd bij de oorspronkelijke auteur(s). Voor sommige datasets, of groepen bestanden binnen een dataset, kunnen specifieke hergebruiksvoorwaarden of (tijdelijk) embargo's gelden. Deze worden dan nadrukkelijk en nauwkeurig in de meta-documentatie vermeld. Het e-depot Nederlandse archeologie probeert de inhoud van en de toegang tot de databestanden voor de lange termijn te garanderen, maar het is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit of het onoordeelkundig hergebruik van de gegevens.
Short titleEDNA
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200731/12/2009