Facts and figures

  • Doorenbos, Claartje (PI)

Project Details

Description

Met de nieuwe reeks Science System Assessment Feiten en Cijfers maken we kennis over de stand van de wetenschap toegankelijk voor politiek en beleid.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2008 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.