Inventarisatie Psychologie

Project Details

Description

Hoe ziet de data-infrastructuur van de academische psychologie in Nederland er uit? Wat voor onderzoeksdata worden verzameld en in hoeverre worden deze opgeslagen en hergebruikt? Dit zijn enkele vragen die het project Inventarisatie Psychologie moet beantwoorden.
Ook de behoefte aan gebruik van andermans data en aan koppeling en/of verrijking van databestanden en de bereidheid tot het delen van data worden onderzocht. De vraag is daarbij: wat zou, gezien de verschillende onderzoeksvelden binnen de psychologie en de wensen en behoeften van onderzoekers, de beste manier zijn om psychologische onderzoeksdata op te slaan en voor hergebruik toegankelijk te maken?

Het doel wat aan bovenstaande vragen ten grondslag ligt is tweeledig:

Het verkrijgen van inzicht in de bestaande data-infrastructuur van de Nederlandse academische psychologie;
Inzicht krijgen in de behoeften van academisch werkzame psychologen met betrekking tot het systematisch archiveren, het hergebruiken, koppelen, verrijken en delen van data.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/200601/10/2010