KDP Data van Dagboeken

Project Details

Layman's description

Het doel van het project is om de metadata van de collectie van het Nederlands Dagboekarchief, dat onderdeel is van het Meertens Instituut, toegankelijk te maken via internet en duurzaam op te slaan. Dagboeken en andere egodocumenten geven een unieke en persoonlijke kijk op de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. De onderzoeksmogelijkheden strekken zich ook uit naar onderzoek buiten de traditionele domeinen van taalkundigen, historici en etnologen. Ook voor bijvoorbeeld psychologen en sociologen zijn dagboeken een waardevolle bron. Het Meertens Instituut verzamelt dagboeken en werkt op dit gebied samen met de Stichting Nederlands Dagboekarchief (NDA). De laatste jaren heeft het Meertens Instituut fors geïnvesteerd in deze egodocumenten: de collectie is in 2014 overgenomen van het NDA en de medewerkers van het NDA hebben een vrijwilligerscontract bij het Meertens Instituut gekregen. Daarnaast is recent een database ontwikkeld om de papieren registratie en de rijke metadatering te digitaliseren. Het beschikbaar stellen van de metadata is belangrijk voor de vindbaarheid van de dagboeken. Tevens kunnen de metadata gebruikt worden voor onderzoek om, los van de dagboeken zelf, analyses mee te maken. De eerste stappen in het gebruik van de database zijn ingezet: de database is getest en bedrijfsklaar. Inmiddels bestaat de collectie uit 1500 dagboeken. Project in samenwerking met: DANS (KNAW), Nederlands Dagboekarchief.
Short title340-6193
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201601/12/2016

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.