KNAW 3VFonds - Refinement for studying activity rhythms of captive birds

Project Details

Description

Het voorgestelde project betreft de aanschaf van (i) kwalitatief hoogwaardige LED lampen die een meer natuurgetrouwe nabootsing van de lichtcondities in de buitenwereld mogelijk maken, en (ii) IR bewegingssensoren die bestaande mechanische sensoren vervangen.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/202031/03/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.