Management of research groups

  • Doorenbos, Claartje (PI)

Project Details

Description

onder onderzoeksleiders werkzaam in het Nederlands gezondheidsonderzoek. Met dit onderzoek beantwoordden we de volgende vragen:

Welke veranderingen zijn opgetreden in de organisatie en het management van academische onderzoeksgroepen in de afgelopen jaren, en hoe beïnvloeden deze veranderingen de prestaties van onderzoeksgroepen?
Wat zijn de verschillen in organisatie en management tussen academische topgroepen en ´overige goede´ onderzoeksgroepen?
Wat is de maatschappelijke oriëntatie van onderzoeksgroepen, en is er een relatie tussen wetenschappelijke en maatschappelijke prestaties van groepen?
Het onderzoek is een replicatie en uitbreiding van een eerder onderzoek naar organisatie, management en prestaties van (bio)medische onderzoeksgroepen in 2002 (Van der Weijden, 2007 & Van der Weijden et al., 2008) gefinancierd door NWO en de Vrije Universiteit.

Het eindrapport verscheen in 2009 (rapport 0913). Begin 2010 worden de resultaten gepresenteerd bij diverse onderzoeksorganisaties en -beleidsinstanties. Het onderzoek naar management en prestaties van onderzoeksgroepen wordt voortgezet. In de zomer van 2010 wordt voor de derde maal een vragenlijstonderzoek gehouden onder onderzoeksleiders en starten we met een detailstudie over leiderschap en het functioneren van onderzoeksgroepen.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2007 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.