NWO - Ageing in the light

Project Details

Description

The effect of light pollution on the rate of ageing in wild animals

Layman's description

Leven onze vogels korter omdat het ’s nachts nooit meer donker is? Door nachtelijke verlichting veranderen dieren hun dagelijks activiteitenpatroon. Deze verstoring van de natuurlijke dag-nacht cyclus kan verregaande consequenties hebben voor de fysiologie en de snelheid van veroudering bij dieren.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201630/09/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.