Project Details

Description

De complexiteit van het aquatisch ecosysteem maakt een goede inschatting van de effectiviteit van maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit lastig. De ecologische modellen PCLake (voor meren) en PCDitch (voor lijnvormige wateren) geven waterbeheerders hier handvatten voor. STOWA werkt samen met het NIOO-KNAW, Planbureau voor de Leefomgeving, de WUR en Witteveen+Bos aan de bekendheid en doorontwikkeling van deze modellen.
StatusActive
Effective start/end date01/07/200931/12/2024