SIAMPI

  • Doorenbos, Claartje (PI)

Project Details

Description

Veel wetenschappelijke kennis leidt tot producten of diensten die geld opleveren of anderszins in de praktijk gebruikt worden. Dit proces is ook afhankelijk van de interacties tussen kennisproducenten en potentiële kennisgebruikers. Het Rathenau Instituut onderzoekt in het internationale project SIAMPI welke interacties het meeste opleveren en onder welke condities deze interacties tot stand komen.

Hiervoor voeren we een aantal casestudies uit bij onderzoeksinstellingen op de terreinen ICT, medisch onderzoek , nanotechnologie en sociale en geesteswetenschappen. Doel van het project is het ontwikkelen van methodes voor het beoordelen van de maatschappelijke impact van onderzoek.

Het eerste tastbare resultaat van dit onderzoek is een overzicht van bestaande kennis over de maatschappelijke impact van onderzoek. Dit publiceren we in het voorjaar van 2010.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Peter van den Besselaar, hoogleraar VU Amsterdam.

Het Rathenau Instituut werkt in dit project ook samen met de KNAW, INGENIO (Spanje), MSH (Frankrijk) en PREST (Verenigd Koninkrijk). Het project wordt gefinancierd door het 7de kaderprogramma van de Europese Commissie.
StatusActive
Effective start/end date01/03/2009 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.