Project Details

Layman's description

Door middel van crowd sourcing (een gratis down te loaden app) worden spraak en oordelen over spraak verzameld van duizenden Nederlandstaligen, vnl. in Nederland. Hiertoe voeren de deelnemers specifieke taken uit (onder meer woorden en zinnen voorlezen; plaatjes benoemen; vertellen over voorkeuren en meningen). Ook verstrekken de deelnemers gegevens omtrent hun socio-biografische achtergrond. Project in samenwerking met: NTR (publieke omroep), Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit.
StatusActive
Effective start/end date15/02/2015 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.